BLOG

Primera infància

LA PRESÈNCIA

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència

↳ Seguir llengint