BLOG

VISITA DE LA BAULA A REDUCA DE CARDEDEU

L’equip de la Baula vam visitar el projecte Reduca de Cardedeu el qual s’inspira en Remida  un projecte cultural per a la sostenibilitat, la creativitat i la investigació de materials rebutjats que es va crear a Reggio Emilia el 1996.

A partir de la col·laboració amb empreses i proveïdors locals i de proximitat es busca donar una nova mirada educativa a diferents materials que no tenen aquesta finalitat i són, en la seva majoria, considerats de rebuig.

El que busca aquest projecte, sobretot, és donar aquesta altra mirada a aquest material, oferint inspiració per a escoles bressol i 2n cicle de l’educació infantil en la tria de materials per a l’exploració, la manipulació i l’aprenentatge.

En l’etapa de primera infància, parlar de materials educatius és parlar de materials i objectes per a la vida, és a dir, quotidians i amb possibilitats globals. Per tant, s’entén que qualsevol objecte quotidià té possibilitats educatives. Recordem que la curiositat és el motor de l’aprenentatge, i que cal que la fomentem constantment amb l’elecció de materials, la seva disposició, la seva renovació i també, amb la nostra intervenció que els interpel·li a l’acció, al moviment i a l’experimentació.

Els materials educatius han de complir, doncs, el requisit primordial de motivar i interessar els infants. Altres elements que han de contenir i que cal que tinguem en compte és que han de ser el màxim de globalitzats, permetent diversos usos i possibilitats. Han de permetre posar en joc les vivències, les emocions i les habilitats dels infants, suposant-los petits reptes o possibilitats que s’entronquin amb les seves necessitats d’aprenentatge i de desenvolupament.

Per tal de considerar els materials com a globalitzats cal que siguin poc estructurats i poc finalistes, que promoguin diferents opcions d’ús. Així, podrà resultar útil per a diversos infants, a l’hora que ho serà per a un mateix alhora que pot anar explorant i descobrint noves possibilitats. En aquest sentit, també caldrà preveure la diversitat de materials i les seves combinacions, ja que les possibilitats educatives d’un material es multipliquen quan aquest interacciona amb altres elements de l’entorn. Així, veiem que és tan important pensar en el material en si, com reflexionar sobre el context en el qual es presenta aquest material.

Des de Reduca es parteix d’aquesta visió de material educatiu, buscant la seva quotidianitat, significació, globalitat, motivació, estètica,… per afavorir una aproximació als materials i a les seves possibilitats educatives.

En aquest sentit, Reduca ofereix diverses possibilitats per aprofitar al màxim les qualitats i possibilitats del material que selecciona:

  1. Ofereix material primari. el qual l’equip docent pot acabar de treballar i disposar segons les seves idees o necessitats:

  2. Ofereix idees de disposicions i presentacions d’aquests materials per inspirar i observar-ne les possibilitats educatives de combinació i presentació, pel que presenten diverses provocacions amb els materials que tenen disponibles com en els següents exemples:

3. Ofereixen material condicionat, processat o treballat per tal que resulti el més segur, adequat i atractiu i desenvolupi el màxim de possibilitats educatives i d’aprenentatge com per exemple:

En definitiva, des del projecte Reduca s’obre un món de possibilitats d’ús, disposició i combinació de material que ens pot ser molt útil per treball per ambients o espais educatius i per aportar noves possibilitats i vivències amb material desestructurat, de peces soltes, o per afavorir el joc espontani i creatiu de l’infant.

Si voleu més informació o posar-vos-hi en contacte:

https://reducacardedeu.wixsite.com/my-site

https://www.instagram.com/reduca.cardedeu/?img_index=2

Compartir