Vols canviar el model de gestió del teu servei?

Quins resultats obtindràs si treballes amb nosaltres?

→ Processos d’internalització o externalització amb garanties d’èxit, sense incidències en la qualitat dels serveis, mentre es produeix el canvi en la gestió.
→ Minimitzar les desavantatges dels dos models de gestió, directe i indirecte a través de sistemes de control dels serveis.
→ Eines de gestió empresarial que et permetran delegar la gestió sense perdre’n el control

Que t’oferim?

→ Redacció de les eines de seguiment i gestió quan es vol internalitzar la gestió d’un servei que fins ara estava concessionat.
→ Acompanyament a l’equip quan s’internalitza la gestió, per tal de minimitzar els efectes d’augment de dedicació dels recursos municipals per a la gestió directe.
→ Eines de control i seguiment per a l’empresa gestora en cas que es vulgui externalitzar la gestió dels serveis per garantir que es manté el control municipal.
→ Acompanyament als equips d’un servei per a la constitució com a cooperativa o altre model d’empresa.

Com treballem a la baula?

Volem ser un agent facilitador de la voluntat política i de gestió , entenem que no hi ha models de gestió bons o dolents, sinó maneres d’aplicar-los. Des de la Baula volem facilitar que cada ens gestor pugui escollir amb les màximes garanties de qualitat el model que més s’ajusti al mandat ciutadà rebut a les urnes.

La nostra experiència ens avala

→ Hem treballat per més de 50 administracions públiques, entre Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals i la Generalitat de Catalunya i Govern Balear
→ Hem realitzat posades en marxa de més de 15 nous serveis
→ Hem realitzat reconversions de 12 serveis en funcionament per a convertir-los en serveis públics.
→ Hem realitzat processos de gestió indirecte i d’internalització de gestió pública