ÀMBITS I SERVEIS

SUPORT EN LA GESTIÓ D’EQUIPS I PERSONES

COORDINACIÓ I TREBALL EN EQUIP

 • Propostes d’horaris, torns i rutes eficients i equitatives.
 • Creació d’eines per a una correcta coordinació i organització de l’equip.
 • Disseny de sistemes de comunicació i de coordinació.
 • Sistema de gestió de reunions productives.
 • Disseny d’organigrames funcionals.

LIDERATGE I COMUNICACIÓ

 • Disseny de sistemes de seguiment i coordinació amb l’equip.
 • Formació en eines de lideratge positiu.
 • Elaboració de plans de millora professional per a direccions de servei.
 • Acompanyament a les direccions en la millora professional.
 • Elaboració de plans de comunicació interna.
 • Formació en estratègies comunicatives, estils de comunicació i comunicació assertiva.

EINES DE GESTIÓ DE PERSONES

 • Disseny de plans d’igualtat.
 • Disseny de sistema de gestió per competències.
 • Elaboració de Descripcions de Lloc de Treball.
 • Disseny i implementació de sistemes organitzatius.

MÉS INFORMACIÓ A:

DEMANA’NS EL TEU PROJECTE A MIDA!

labaula@labaula.org