ÀMBITS I SERVEIS

AUDITORIES DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

AUDITORIES A SERVEIS DE GESTIÓ EXTERNALITZADA

 • Revisió de l’adequació del servei al contracte, plecs de clàusules i normativa aplicable.
 • Indicadors de funcionament del servei en base als requisits legals i del client.
 • Elaboració d’eines de verificació del correcte funcionament del servei.
 • Informe detallat de punts forts, oportunitats de millora, no conformitats i pla d’accions.

AUDITORIES PER A LA RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

 • Revisió del funcionament del servei i de l’adequació al Model o Projecte.
 • Observacions de les pràctiques i intervencions amb les persones usuàries.
 • Identificació de dificultats en casos de conflictes interns, demandes de persones usuàries o famílies, etc.
 • Informe detallat de punts forts, oportunitats de millora, no conformitats i pla d’accions.

INFORME I PLA D'ACCIONS

 • Informe objectiu i detallat per a la presa de decisions.
 • Suport i acompanyament en el desenvolupament del pla d’accions derivades de l’informe.
 • Elaboració d’eines de control i seguiment del pla d’accions.
 • Propostes de millora segons l’àmbit d’actuació.

MÉS INFORMACIÓ A:

DEMANA’NS EL TEU PROJECTE A MIDA!