ÀMBITS I SERVEIS

GENT GRAN

SUPORT I ACOMPANYAMENT

→ Elaboració dels documents de centre: Model d’Atenció, Protocols i Registres.
→ Desenvolupament de projectes específics o innovadors.
→ Acompanyament de l’equip i/o de la direcció en processos de canvi o d’innovació.
→ Suport puntual davant de dificultats en l’equip.

→ Acompanyament en l’adequació de processos de treball i documentació al Model ACP.

→Acompanyament en processos participatius i de treball amb les famílies.

FORMACIÓ

→ Formació puntual o continuada.
→ Formació en diferents formats segons necessitats: tallers, càpsules, cursos, etc.
→ Formació sobre aspectes de gestió de Residències, Centres de Dia o Centres de Serveis.
→ Formació de cohesió d’equip i eines personals.

MILLORA

→ Auditories de funcionament i tècniques. Informes de resultat.
→ Definició i establiment de processos de treball i indicadors de qualitat.

→ Elaboració de Perfils professionals, Descripcions de Lloc de Treball i canvis organitzatius derivats de la implantació del Model ACP.
→ Sistema de Gestió per Competències alineat amb el Model ACP.

MÉS INFORMACIÓ A:

DEMANA’NS EL TEU PROJECTE A MIDA!