AULA

TALLER D’ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ PER A DIRECCIONS D’ESCOLES BRESSOL

TALLER D’AMBIENTS D’APRENENTATGE A L’ESCOLA BRESSOL

TALLER ROL DE L’EDUCADOR/A A L’ESCOLA BRESSOL

LA MIRADA DE LA EDUCADORA. CASTELLANO

LA MIRADA DE L’EDUCADORA. CATALÀ

Curs1