CURS

LA MIRADA DE L’EDUCADORA. CATALÀ

CONTINGUT RESTRINGIT

INTRODUCCIÓ

La nostra mirada no és neutra, malgrat no en siguem conscients, la nostra mirada porta una càrrega implícita de totes les nostres creences i emocions que transmetem de manera inconscient.

La nostra mirada és una eina educativa de la que disposem per tal d’afavorir l’aprenentatge i un correcte autoconcepte i autoestima en els nostres infants. Ara bé, per tal que això sigui possible cal que l’entrenem i que prenguem consciència de l’efecte i l’impacte que té la nostra mirada en els infants. El què pensem, el què creiem i el què sentim ho transmetem a través de la nostra mirada molt més que tot allò que puguem verbalitzar.

Amb aquesta càpsula-taller intentem respondre a les següents preguntes:

  • Com mirem?
  • Quina influència tenen les nostres creences prèvies, els nostres prejudicis i les nostres emocions en la nostra mirada?
  • Tenen sempre coherència les nostres paraules amb la nostra mirada?
  • Per què tenim prejudicis?
  • Sabem com aprenen els infants i quin efecte hi té la nostra mirada?
  • La nostra mirada afavoreix o bé coarta l’aprenentatge?

VÍDEO 1

 

En aquest primer vídeo hi trobareu contingut que us permetrà reflexionar sobre el poder de la mirada on us adonareu de la importància d’entrenar la pròpia mirada com eina educativa.

VÍDEO 2

En aquest segon vídeo trobareu exercicis per entrenar la mirada i en el document adjunt

CONTINGUT PRINCIPAL

El poder de la nostra mirada: La nostra mirada es converteix en una potent eina que té un impacte directe tant en l’autoestima i autoimatge de l’infant com en les seves possibilitats d’aprenentatge.

Autoconcepte i aprenentatge: Si crec que no puc, que no en seré capaç, perquè no soc hàbil, no ho intentaré. Pel contrari quan he rebut comentaris positius sobre una habilitat, això m’anima a repetir aquella acció, per reviure la sensació positiva de sortir-me’n,  buscant l’autoafirmació en la mirada i les paraules de l’altre, sobre les pròpies habilitats o coneixements.

El parany dels prejudicis: Els prejudicis es basen en els estereotips, que són creences o interpretacions sobre com son les persones d’un grup social que comparteixen el mateix aspecte físic, interessos o professions… Acostuma a ser una imatge simplificada i acceptada per una majoria social on maximitzem alguna característica i l’assimilem amb el tot.

Efecte Pigmalió : De com nosaltres percebem que els altres ens valoren acaba influenciant-nos de tal manera que acabem fent el que creiem que els altres veuen en nosaltres.

Efecte Aura: Quan centrem una qualitat que destaca molt d’una persona i tot el que fa ho veiem a través de la llum positiva de la seva aura, distorsionant-ne la nostra percepció vers ella.

Efecte Dimoni: És l’antítesi a l’efecte aura, ens centrem en una qualitat negativa d’una persona i tot el que fa ho veiem a través de la llum fosca del nostre prejudici. Ens costa valorar en la seva justa mesura tota la resta d’aspectes positius que té la persona.

EXERCICIS

Trobareu en el document adjunt diversos exercicis per fer de manera individual, a nivell reflexiu, o bé dins l’aula. Si aquest taller l’esteu fent amb tot l’equip, és recomanable que realitzeu el mateix tipus d’exercicis per poder contrastar i compartir.

Us recomanem que feu els exercicis un mínim de 3 setmanes cadascun.

Us caldrà un temps i certa repetició tant per integrar els aprenentatges que aneu fent, com per obtenir informació valuosa que us permeti extreure’n conclusions. Així que teniu propostes per treballar durant tot el curs!

Bona Feina!

Fitxers adjunts

Exercicis per treballar la Mirada