Vols treballar les funcions i responsabilitats de les persones dels teus equips?

Quins resultats obtindràs si treballes amb nosaltres?

→ Millora en l’autonomia de les persones.
→ Reducció de la conflictivitat en els equips.
→ Reducció de les consultes dels serveis a l’ens gestor.
→ Concreció dels càrrecs i de les funcions de les persones i interequip.
→ Reducció de l’absentisme.
→ Millora del clima de treball.
→ Augment de la satisfacció del personal.

Que t’oferim?

→ Formació i acompanyament en aspectes de gestió al personal tècnic que ha de dirigir un equipament.
→ Eines per enfortir el lideratge de qui té persones a càrrec per tal que pugui realitzar un òptim acompanyament al seu equip.
→ Disseny i implementació de Descripcions de Llocs de Treball (DLT) amb les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball en relació al projecte a desenvolupar.
→ Disseny i implementació d’un sistema organitzatiu que garanteixi una òptima coordinació interna.

Com treballem a la baula?

Des de La Baula entenem que els nostres valors configuren la nostra tasca. En matèria de suport a les persones treballem sempre tenint com a base el respecte a les persones i a les seves pròpies iniciatives, prenent sempre en consideració les seves opinions i voluntats. Aquest respecte el fonamentem en el treball conjunt d’igual a igual construint plegats i amb el compromís de coresponsabilitzar-nos amb tu dels teus objectius.

La nostra experiència ens avala

→ Hem ofert 1300 hores de formació on han participat més de 1000 professionals de l’àmbit de l’educació, la cultura o els serveis socials.
→ Hem dissenyat Descripcions de Llocs de treball de tots els perfils professionals de l’àmbit de l’educació i els serveis culturals i hem estat membres de l’equip redactor del Catàleg nacional de qualificacions professionals de l’àmbit educatiu. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
→ Hem acompanyat 25 equips de professionals de serveis educatius, socials i culturals durant 15 anys de manera permanent.