SOLUCIONS A MIDA

Vols tenir dades que et permetin prendre decisions?

QUINS RESULTATS OBTINDRÀS SI TREBALLES AMB NOSALTRES?

  • Resultats objectius sobre la qualitat dels serveis que et permetran comunicar-los.
  • Gràfics sobre l’evolució d’un mateix factor en els diferents serveis. Per exemple satisfacció dels usuaris dels serveis.
  • Accés a la informació dels serveis de manera ràpida i sistematitzada.
  • Informes de transparència i qualitat, adequació dels contractes públics a la realitat de gestió del servei.
  • Coneixement exhaustiu de l’estat dels serveis.

QUE T’OFERIM?

  • Control de la qualitat dels serveis mitjançant un informe periòdic amb indicadors de seguiment i resultat.
  • Disseny de Quadres de Comandament Integrals tant per a gestors directes com per a empreses gestores.
  • Conversió dels plecs de clàusules i contractes en quadres de seguiment amb indicadors de control.

COM TREBALLEM A LA BAULA?

Es pot delegar la gestió en empreses o persones però cal garantir sempre la voluntat de servei públic i la qualitat dels serveis d’atenció a les persones.

És per això que posem a l’abast del gestor, la informació adient per a cada persona, segons el seu nivell de responsabilitat.

CONTACTA'NS!