Vols tenir dades que et permetin prendre decisions?

Quins resultats obtindràs si treballes amb nosaltres?

→ Resultats objectius sobre la qualitat dels serveis que et permetran comunicar-los.
→ Gràfics sobre l’evolució d’un mateix factor en els diferents serveis. Per exemple satisfacció dels usuaris dels serveis.
→ Accés a la informació dels serveis de manera ràpida i sistematitzada.
→ Informes de transparència i qualitat, adequació dels contractes públics a la realitat.
→ Podràs objectivar i quantificar la informació
→ Coneixement exhaustiu de l’estat dels serveis.

Que t’oferim?

→ Control de la qualitat dels serveis mitjançant un informe periòdic amb indicadors de seguiment i resultat
→ Model d’informes per serveis que estan penjats al núvol per tal que els serveis els omplin periòdicament i des de l’ens gestor es disposin de les dades de manera immediata.
→ Conversió dels plecs de clàusules i contractes en quadres de seguiment amb indicadors de control.

Com treballem a la baula?

Creiem que es pot delegar la gestió en empreses o persones però cal garantir sempre la voluntat de servei públic dels serveis d’atenció a les persones, és per això que posem a l’abast la informació adient per a cada persona segons el seu nivell de responsabilitat.

La nostra experiència ens avala

→ Hem creat sistemes de gestió de la qualitat per a més de 30 serveis educatiu, culturals i socio-sanitaris
→ Hem dissenyat quadres de comandament en mes de 35 serveis d’àmbits diversos.
→ Hem dissenyat models de gestió i eines de gestió empresarials adaptades a l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones