ÀMBITS I SERVEIS

SUPORT EN LA GESTIÓ DE SERVEIS

SUPORT DIRECTE A SERVEIS

 • Implementació de nous processos de treball, documents i eines de treball.
 • Planificació i organització del servei.
 • Posada en marxa d’innovacions i canvis en el servei.
 • Pla de comunicació intern i extern del servei.
 • Sistemes de gestió de la informació i protecció de dades.
 • Revisió i millora dels espais i materials del centre per adequar-los a les necessitats de les persones usuàries.

SUPORT A GESTORS PÚBLICS

 • Redacció dels plecs de clàusules per a concursos públics.
 • Estudi per la internalització de la gestió d’un servei.
 • Elaboració de documentació i eines tècniques per a un projecte.
 • Oficina tècnica externa.
 • Assessorament per a la presa de decisions sobre un servei.
 • Valoració de la viabilitat econòmica d’un servei.
 • Plans de millora tècnics, econòmics i de gestió.

SUPORT A GESTORS SOCIALS

 • Elaboració de projectes tècnics per a concursos públics.
 • Elaboració de documentació específica i eines de treball.
 • Oficina tècnica externa.
 • Assessorament per a la presa de decisions sobre un servei.
 • Suport en el disseny i implantació de Models i eines de gestió.
 • Plans de millora tècnics, econòmics i de gestió.
 • Acompanyament i formació als gestors.

DEMANA’NS EL TEU PROJECTE A MIDA!