Escoles bressol

Suport i acompanyament

→ Suport en l’elaboració dels documents de centre: PEC, NOFC, PGAC, etc.
→ Desenvolupament de projectes específics o innovadors.
→ Acompanyament de l’equip i/o de la Direcció en processos de canvi o d’innovació.
→ Suport puntual davant de dificultats en l’equip.
→ Acompanyament en processos participatius i de treball amb les famílies.

Formació

→ Formació puntual o continuada.
→ Formació en diferents formats segons necessitats: tallers, càpsules, cursos, etc.
→ Formació tècnica: sobre espais i materials educatius, treball per ambients d’aprenentatge, programació i avaluació, vida quotidiana, pati i espais exteriors, comunicació i participació de les famílies, etc.
→ Formació sobre aspectes de gestió de l’escola bressol.
→ Formació de cohesió d’equip i eines personals.

Millora

→ Auditories de funcionament i tècniques. Informes de resultat.
→ Definició i establiment de processos de treball i indicadors de qualitat.
→ Sistema de Gestió per Competències alineat amb el Projecte Educatiu.

Demana’ns el teu projecte a mida! ​

CONTACTA’NS PER ACONSEGUIR EL NOSTRE EBOOK EINES PER A L’EDUCACIÓ EN LA PRIMERA INFÀNCIA