CURS

TALLER ROL DE L’EDUCADOR/A A L’ESCOLA BRESSOL

CONTINGUT RESTRINGIT

Aquest contingut está restringit.

CONTINGUT RESTRINGIT

Fitxers adjunts

Document 1: Esquema del Taller
Document 2: Mapa conceptual rol de l'educador/a
Document 3: Qüestionari d'autoavaluació
Document 4: Eina d'observació
Document 5: Exercicis i recursos
Document 6: Pla de millora