BLOG

AMBIENT LITERARI I MUSICAL EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

Aquest ambient busca recrear el gust per la representació del llenguatge verbal, corporal i musical mitjançant la representació dels diferents llenguatges amb diversos elements facilitadors dels mateixos.

L’ambient està pensat per tenir tres espais en un mateix: espai de lectura i observació de contes, espai de representació i espai musical. Buscant la confluència de tots tres espais, pretenem dimensionar els aprenentatges i posar-los en relació, entenent que es desenvolupen diferents formes d’expressió i llenguatge tant verbal com corporal com musical que es poden entrellaçar i confluir per tal que la vivència sigui més global i enriquidora.

CAPACITATS QUE ES TREBALLEN EN L’AMBIENT

Les capacitats que podríem treballar amb aquest ambient serien les següents:

  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

OBJECTIUS DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Pel que fa als objectius curriculars considerem que el que més s’ajusta a l’ambient emocional i d’autoconeixement seria el següent:

  • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
  • Iniciar-se en la descoberta i ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

CONTINGUTS

Els continguts que podem desenvolupar en l’ambient serien:

Àrea de comunicació i llenguatges

  • Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic.
  • Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, iniciativa).
  • Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles i jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada, reproduint el gest, etc.
  • Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una progressiva coordinació general del cos i sentit del ritme.

El desenvolupament que fem d’aquests continguts, en continguts més específics de l’ambient seran els que determinaran el tipus de propostes que realitzem, sempre, com dèiem, adequades a les necessitats i interessos dels infants.

PROPOSTES A DESENVOLUPAR I AMBIENTACIÓ I MATERIALS

Espai de lectura i observació: En l’espai de lectura i observació de contes es poden desenvolupar diverses propostes que contenen els continguts a desenvolupar. Per una banda, hi haurà propostes més recollides i individuals com l’observació de contes o làmines i il·lustracions representatives d’una història o faula. En els casos d’aquesta observació individual es treballa la concentració, l’observació, la invenció i la memòria en el reconeixement de les històries o personatges treballats.

En els casos de propostes grupals, aquestes seran a través del treball del llenguatge en l’explicació de contes per part de l’educadora o en el desenvolupament de diàlegs oberts o assemblees. En aquest sentit, aquest serà l’espai de joc de llenguatge mitjançant propostes que ajudin en la invenció i creació d’històries o contes, en plantejament d’endevinalles, embarbussaments, rimes, etc.

Per tal de treballar tots aquests conceptes a través de propostes educatives, l’espai ha d’acompanyar a que es facilitin els objectius de l’ambient. L’espai de lectura haurà de inspirar calma i  tranquil·litat. Per tant, haurem de comptar amb colors càlids i relaxants, coixins, catifes o butaquetes per tal que es puguin asseure de manera tranquil·la i relaxada. Els llibres i contes han d’estar disposats en un moble baix amb compartiments però és imprescindible que els infants puguin veure la coberta del llibre i hi puguin accedir lliurement. És convenient que al costat dels coixins o butaquetes es pugui posar una tauleta o puf que permeti deixar els llibres que ja s’han mirat o els que es volen mirar després per tal que no s’hagin d’aixecar constantment a buscar un nou conte. Per aconseguir un ambient més recollit és interessant “baixar” el sostre visualment amb alguna tela o dosser i, dins de l’espai, es pot crear encara un espai més íntim i recollit mitjançant una cabana o un tancat amb coixins a dins.

En l’espai de representació la idea és poder expressar-se a través del llenguatge verbal, musical o corporal i poder representar històries o cançons d’una manera més lliure i a través de diversos elements que facilitin aquestes actuacions i expressions. Així, les propostes bàsicament seran les de representacions d’històries amb elements com disfresses, titelles, ninots o altres elements, representacions de cançons, balls o moviments lliures al so de la música, creació d’històries, etc. Aquest espai hauria d’estar entre l’espai de lectura i el de música, de manera que confluïssin els llenguatges mitjançant la seva representació en un espai ampli, amb una tarima o un espai delimitat a terra amb cortines, un teatrí, titelles diversos (de guant, de pal, d’ombres xineses, etc.), elements i complements per disfressar-se, un mirall i altres objectes que pensem que puguin ser interessants per a les diferents representacions dels llenguatges.

En l’espai musical les propostes seran a través de la representació de sons i d’audicions diverses. Podem treballar diferents continguts amb les audicions i aprofitar l’espai de representació per afavorir el moviment segons el que la música ens transporta. Tindrem instruments reals o bé construïts pels propis infants amb els quals els infants puguin experimentar amb els seus sons i realitzar acompanyaments a les audicions i també tindrem un espai reservat per les caixes de les cançons, les quals treballarem amb els infants per tal que sigui un element representatiu de les músiques de l’escola. Així, haurem de disposar d’un moble baix amb compartiments per disposar els instruments, les caixes de música, elements sonors de creació pròpia, reproductors i altaveus, etc. I un espai on poder asseure’s també per poder gaudir de la música.

Compartir