BLOG

MÚSICA I ESCOLA

En aquesta setmana al voltant del 22 de novembre, en la que la  majoria d’escoles fan activitats entorn a la música, volem trencar una llança

↳ Seguir llengint

AUTOAVALUACIÓ DOCENT

Hem volgut posar l’òptica en l’autoavaluació docent ja que pensem que és un exercici necessari dins de les funcions de l’educador/a. L’autoavaluació és posar l’òptica

↳ Seguir llengint