BLOG

EL PLA ANUAL DE CENTRE

Iniciem el curs, iniciem un nou projecte…. Cal que disposem d’una eina que ens permet pensar, escriure i planificar tot el que avui iniciem i que ens hem proposat que ens porti a algun lloc. Per poder arribar-hi és imprescindible disposar del Pla Anual de Centre.

Sovint en el món de l’educació i de les persones, les eines de gestió i planificació ens són força alienes al nostre dia a dia, i sovint ens semblen eines d’altres entorns més empresarials, però en realitat ens és més proper del que pensem i caldria que disposéssim de més eines que ens fessin la feina més fàcil, i que ens fessin ser més efectius.

La planificació anual és una eina que ens permet posar a l’abast els nostres somnis i propòsits pel curs.

Perquè ens serveix un pla anual de centre?

  • Per liderar millor, liderem segons el pla elaborat per tots, és objectiu i no personalista
  • Per millorar el treball en equip, tots treballem pels objectius compartits
  • Per delegar millor i per fomentar l’autonomia dels professionals
  • Per ser més eficients, pensem les coses abans de fer-les
  • Per poder avaluar durant el camí, som on havíem dit que volíem anar?

Las fases del PAC són:

metodologiaplangestion

 Avaluem el PAC de l’any anterior

Continuem tenint objectius pendents que són vàlids per aquest anys? Els recuperem pel nou PAC. Ens va quedar part de la feina pendent? La tornem a planificar per acabar el que ens havíem proposat i no deixar les coses a mitges.images-2

Nous objectius

Ens proposem entre 3 i 5 objectius generals i no més de 15 objectius específics. Hem de tenir pocs objectius i que siguin assolibles. Tot l’equip hauria de poder recordar els objectius del curs sinó, no els treballarem.

Pla d’Accions

Desgranem cada objectiu específic amb un llistat d’accions temporalitzades i ordenades i amb persones responsables de garantir la seva execució

Pressupost

Tenim els recursos necessaris per portar a terme tot el que ens hem proposat? Sinó… haurem de replantejar-nos alguna de les accions.treball-en-equip

Indicadors

Ens marquem indicadors de procés i finals per tal de poder anar avaluant la consecució de les accions, és important que hi hagi indicadors de procés, si tots els indicadors són finalistes quan anem a revisar el pla ja serà massa tard per repensar o reconduir la situació.

Per últim cal que convertim el PAC en una eina fàcil de comunicar i de treballar, per tant defugim de documents de moltes pàgines que queden en un calaix i que ningú torna a revisar, si ens creiem que aquest ha de ser el full de ruta que ha de marcar la nostra feina del dia a dia, ha d’estar en un lloc visible de la sala de reunions, ha de ser una eina de treball durant les reunions. Una recomanació és fer un esquema, un mapa conceptual molt visual que ens faciliti la compressió i seguiment. I fer-ne còpies per tothom!!!

Si voleu conèixer un sistema innovador per elaborar el PAC entre tot l’equip, truqueu-nos…

Bon inici de curs!

Compartir