EL PLA ANUAL DE CENTRE

Iniciem el curs, iniciem un nou projecte…. Cal que disposem d’una eina que ens permet pensar, escriure i planificar tot el que avui iniciem i que ens hem proposat que ens porti a algun lloc. Per poder arribar-hi és imprescindible disposar del Pla Anual de Centre.

Sovint en el món de l’educació i de les persones, les eines de gestió i planificació ens són força alienes al nostre dia a dia, i sovint ens semblen eines d’altres entorns més empresarials, però en realitat ens és més proper del que pensem i caldria que disposéssim de més eines que ens fessin la feina més fàcil, i que ens fessin ser més efectius.

La planificació anual és una eina que ens permet posar a l’abast els nostres somnis i propòsits pel curs.

Perquè ens serveix un pla anual de centre?

  • Per liderar millor, liderem segons el pla elaborat per tots, és objectiu i no personalista
  • Per millorar el treball en equip, tots treballem pels objectius compartits
  • Per delegar millor i per fomentar l’autonomia dels professionals
  • Per ser més eficients, pensem les coses abans de fer-les
  • Per poder avaluar durant el camí, som on havíem dit que volíem anar?

Las fases del PAC són:

metodologiaplangestion

 Avaluem el PAC de l’any anterior

Continuem tenint objectius pendents que són vàlids per aquest anys? Els recuperem pel nou PAC. Ens va quedar part de la feina pendent? La tornem a planificar per acabar el que ens havíem proposat i no deixar les coses a mitges.images-2

Nous objectius

Ens proposem entre 3 i 5 objectius generals i no més de 15 objectius específics. Hem de tenir pocs objectius i que siguin assolibles. Tot l’equip hauria de poder recordar els objectius del curs sinó, no els treballarem.

Pla d’Accions

Desgranem cada objectiu específic amb un llistat d’accions temporalitzades i ordenades i amb persones responsables de garantir la seva execució

Pressupost

Tenim els recursos necessaris per portar a terme tot el que ens hem proposat? Sinó… haurem de replantejar-nos alguna de les accions.treball-en-equip

Indicadors

Ens marquem indicadors de procés i finals per tal de poder anar avaluant la consecució de les accions, és important que hi hagi indicadors de procés, si tots els indicadors són finalistes quan anem a revisar el pla ja serà massa tard per repensar o reconduir la situació.

Per últim cal que convertim el PAC en una eina fàcil de comunicar i de treballar, per tant defugim de documents de moltes pàgines que queden en un calaix i que ningú torna a revisar, si ens creiem que aquest ha de ser el full de ruta que ha de marcar la nostra feina del dia a dia, ha d’estar en un lloc visible de la sala de reunions, ha de ser una eina de treball durant les reunions. Una recomanació és fer un esquema, un mapa conceptual molt visual que ens faciliti la compressió i seguiment. I fer-ne còpies per tothom!!!

Si voleu conèixer un sistema innovador per elaborar el PAC entre tot l’equip, truqueu-nos…

Bon inici de curs!

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

TREURE ELS BOLQUERS

Treure el bolquer i el control d’esfínters no són el mateix. El primer fa referència a l’acció decidida de no posar el bolquer, en canvi el segon va vinculat al desenvolupament maduratiu de cada infant. Controlar el pipi/caca no és un procés d’ensenyament-aprenentatge on l’adult hagi d’ensenyar a l’infant a

Llegir més →

MATERIALS EDUCATIUS A L’ESCOLA BRESSOL

Els infants tenen una necessitat innata d’explorar el seu entorn i el material que els envolta, a partir d’una interacció entre el seu cos i l’entorn, van adquirint coneixements per al seu desenvolupament. En aquest sentit, els materials educatius constitueixen una font d’estímuls per a l’infant, fomentant la seva necessitat

Llegir més →

CLAUSULES SOCIALS

Durant una mentoria a una empresa que intentava canviar la manera com s’estaven oferint els serveis a la gent gran fins aquell moment, va sorgir el tema de com de difícil és fer canviar els paradigmes encara que sigui una evidència que aquest canvi és a millor. Sovint ens trobem

Llegir més →