BLOG

AMBIENTS D’APRENENTATGE EN L’EDUCACIÓ INFANTIL (II)

Les aules i espais comuns de les escoles es dissenyen i organitzen mitjançant diferents ambients d’aprenentatge que busquen fomentar l’autonomia dels nens i nenes, sent subjectes actius i participants en el seu propi procés.

Els ambients s’estructuren mitjançant la disposició planificada de diferents materials que provoquen l’interès dels nens i nenes i que desenvolupen diferents continguts curriculars segons la planificació efectuada per les mestres.

Per a fer una aproximació als diferents ambients n’hem desenvolupat cinc que creiem poden donar resposta a les capacitats de l’etapa d’educació infantil, malgrat cada escola pot dissenyar els que cregui que poden donar més resposta a la seva realitat i als infants que atenen.

AMBIENT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC

En aquest ambient es desenvolupen conceptes bàsics científics i matemàtics mitjançant la interacció amb determinats materials naturals, la creació d’hipòtesis i l’experimentació i exploració lliure dels objectes.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Psicomotricitat fina
 • Coordinació òcul-manual
 • Exploració i combinació de materials
 • Classificació i agrupació d’elements, seriacions i seqüències
 • Construcció i destrucció
 • Dimensions i mesures
 • Quantificacions
 • Atributs
 • Percepció espacial
 • Raonament lògic i matemàtic
 • Elements del medi natural i físic
 • Formes i figures geomètriques

AMBIENTACIÓ GENERAL

Tots els materials i espais de l’ambient cal que estiguin ben estructurats, ordenats i disposats de manera atractiva. Els materials i objectes estaran en un moble baix amb compartiments per les dues bandes i disposats en contenidors, caixes i safates de material natural. Cal que puguin disposar de taules i cadires per si volen i també catifes i tarimes per treballar al terra.

 

Els materials que conté o pot contenir l’ambient científic-matemàtic són els següents:

 • Elements naturals distribuïts segons tipus de materials
 • Elements naturals de temporada i material per exploració

 

 

 

 

 

 • Safates de diferents mides i profunditats, pinces i contenidors amb forats
 • Sorra i material de transvasament, embuts, coladors, pales, vasos, culleres,…

 

 

 

 

 

 

 • Peces de construcció de fusta de diferents mides i formes
 • Regletes, peces de mosaic, metàl·liques, suro, vidre, etc.

 

 

 

 

 

 • Encaixos, àbacs, jocs de fusta i amb pedres
 • Panells sensorials i exploratius
 • Visos i femelles de diverses mides
 • Materials amb forats per enfilar i cordill gruixut, corda, llanes, cintes
 • Rampes, tubs i circuits

 

 

 

 

AMBIENT LITERARI I MUSICAL

El desenvolupament de diferents llenguatges i mitjans de comunicació i expressió es potencia en aquest ambient a través de la lectura, representació, audició, diàlegs i producció de diferents intencions comunicatives.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Escolta, observació i comprensió de contes
 • Representació de contes
 • Diàlegs i assemblees
 • Invenció, creació i disseny d’històries i contes
 • Vocabulari
 • Associació d’imatges
 • Expressió oral: narracions i descripcions
 • Raonament verbal
 • Memòria auditiva i visual
 • Personatges i seqüències literàries
 • Coordinació i control postural
 • Conceptes musicals
 • Emocions i relats musicals
 • Experimentació amb sons i instruments
 • Imitació i representació
 • Relaxació

Aquests continguts els treballem mitjançant determinats materials, jugant amb la seva disposició i atractiu d’exploració per als infants. En aquest ambient podem preveure objectes que no siguin fixes en l’espai perquè siguin més delicats o no siguin adequats per a una manipulació dels infants.

AMBIENTACIÓ GENERAL

L’ambient tindrà tres zones juntes, però diferenciades: racó de lectura, espai de representació i espai musical.

Racó de lectura.
És convenient baixar el sostre amb alguna tela i, fins i tot, fer un racó encara més recollit.
És important crear un ambient tranquil i relaxat que convidi a mirar contes d’una manera calmada. Els llibres i contes han d’estar disposats en un moble baix que permeti als infants veure bé de quin llibre es tracta i que sigui accessible. S’han de col·locar butaquetes, coixins grans i una estora.

 

 

 

 

 

El material bàsic per aquest racó és:

 • Gran varietat de contes adaptats a l’edat i manipulables.
 • Fotos i làmines que formin seqüències.

Espai de representació:

Tindrem un moble baix amb compartiments per als diferents materials d’aquest espai. Al costat del moble podem posar un teatrí i un escenari representat per una tarima o una estora amb cortines i un mirall.

 

 

 

  

  El material d’aquest espai serà:

 • Disfresses i elements de representació de personatges
 • Pedres per a la creació de contes.
 • Titelles de diferent format.

 

 

 

 

Espai musical:

A l’altra costat de l’escenari situarem un altre moble baix amb el material musical col·locat ordenadament.

 

 

 

 

 

El material d’aquest espai serà:

 • Caixes de cançons.
 • Instruments: panderetes, tambors, xilòfons, flautes, cascavells, maraques,…
 • Objectes creadors de sons: tubs de plàstic, rascadors, ampolles,…
 • Reproductor de música.

 

 

 

 

AMBIENT GRÀFICO-PLÀSTIC

L’expressió artística dels nens i nenes afavoreix la creativitat i un desenvolupament harmoniós com a persona. Mitjançant l’exploració de diferents grafies s’inicia l’escriptura i la identificació i comprensió dels símbols del llenguatge.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Coordinació òcul-manual
 • Psicomotricitat fina
 • Creativitat i lliure expressió
 • Pre-escriptura
 • Inici grafies i traços
 • Lletres
 • Colors
 • Modelatge
 • Enganxar, retallar, estripar,…

Aquests continguts els treballem mitjançant determinats materials, jugant amb la seva disposició i atractiu d’exploració per als infants. En aquest ambient podem preveure objectes que no siguin fixes en l’espai perquè siguin més delicats o no siguin adequats per a una manipulació dels infants.

AMBIENTACIÓ GENERAL

Els materials hauran d’estar col·locats i organitzats correctament tenint en compte l’accessibilitat i la disposició per colors i tipus de materials.

Els contenidors de material hauran de ser transparents o baixos per tal que es pugui veure el material que contenen. Podem col·locar també una pissarra o uns cavallets.

 

 

 

 

 

En aquest ambient també tindrem material de grafisme i pre-escriptura, podent iniciar el coneixement de lletres mitjançant la seva manipulació.

 

 

 

 

 

AMBIENT EMOCIONAL I D’AUTOCONEIXEMENT

Aquest ambient busca afavorir un estat de benestar i seguretat afectiva en els nens i nenes mitjançant la creació de vincles amb la família, el grup i amb si mateix i l’aprenentatge dels estats emocionals i la seva gestió.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Seguretat afectiva
 • Característiques personals
 • Estats d’ànim
 • Expressions emocionals
 • Membres de la família
 • Membres del grup
 • Emocions

La idea principal d’aquest ambient és que serveixi als infants per connectar-se amb ells mateixos i els seves emocions, així com amb els seus orígens (els quals els proporcionen sentiments de pertinença i formar part d’un grup) i allò que els dóna seguretat afectiva (els seus familiars, objectes d’afecció i transicionals, etc.).

A partir d’aquí, i a mesura que vagin sentint-se segurs, començarem a realitzar diferents propostes per treballar, conèixer, acceptar i gestionar les emocions. A aquest efecte, en els espais amb infants més petits, aquest ambient serà prioritàriament de seguretat afectiva, on es poden retrobar amb allò que els dóna seguretat i calma, amb un lloc per a “desaparèixer” si és la seva voluntat on puguin sentir-se relaxats i tranquils i tindrà un espai amb fotos dels familiars i seves i objectes d’afecció i de vinculació amb casa seva.

A mesura que els infants són més grans, el factor seguretat anirà disminuint (sense desaparèixer) a favor d’elements que afavoreixin l’autoconeixement i la connexió amb ells mateixos i els altres a través de treballs d’autoconsciència, relaxació, emocions, etc.

Aquest ambient doncs, comptarà amb un espai de relaxació, de retrobament amb un mateix i amb els altres, de recobrar la calma i de resolució de conflictes, una zona d’amagar-se que pot ser un moble baix amb cortines amb coixins a dintre, un racó de les famílies amb fotos o àlbums disposades a l’abast dels infants,…

 

 

 

 

I també un racó d’autoconeixement i de grup, amb fotos i autoretrats dels infants, aniversaris i caixes personals (amb objectes d’afecció o transicionals i de vincle casa-escola) i un espai de treball de reconeixement facial, d’expressions i d’emocions amb diferents recursos.

 

 

 

 

 

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

En les edats primerenques el joc simbòlic permet interpretar el món que envolta els infants i fer-lo més comprensible per a ells. L’interpretar i experimentar diferents rols des d’una manera lliure ajuda a consolidar diferents aprenentatges socials i el seu desenvolupament com a persones en un determinat context social i cultural.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Autonomia
 • Relació i adaptació al grup
 • Convivència
 • Co-creació
 • Imitació, reproducció i representació de rols
 • Expressió oral
 • Vocabulari específic

En els grups d’infants més petits, els diferents racons de joc simbòlic que configuren l’ambient, es conceptualitzen com a pre-racons amb materials triats dels racons destinats als infants més grans. Pensem que en el joc simbòlic apareix al voltant dels dos anys i abans, el joc pre-simbòlic està dotat d’elements de construcció-destrucció, aparèixer-desaparèixer, llençar-recollir que fan que la interacció amb els materials i objectes sigui diferent i no constitueixi encara un joc on s’atorga al material un simbolisme determinat al seu ús. Per tant, la incorporació de pre-racons es fa per donar resposta a un incipient joc simbòlic sense la complexitat que es tindrà posteriorment en edat més avançades.

El pre-racons, doncs, contindran elements que posteriorment seran constituents dels racons de joc simbòlic dirigits a infants més grans.

 

 

 

 

Els materials per a la creació de l’ambient de joc simbòlic estaran degudament pensats i planificats, prioritàriament escollirem materials naturals (fusta, roba o metall) i reals, posant-nos únicament, la limitació de la seguretat de l’infant.

Alguns altres racons de joc simbòlic que podem crear són: Cotxes i circulació, Llar i caseta, Botiga, Perruqueria, Consultori mèdic, taller de fusta, etc.

 

 

 

Compartir