AMBIENTS D’APRENENTATGE EN L’EDUCACIÓ INFANTIL (II)

Les aules i espais comuns de les escoles es dissenyen i organitzen mitjançant diferents ambients d’aprenentatge que busquen fomentar l’autonomia dels nens i nenes, sent subjectes actius i participants en el seu propi procés.

Els ambients s’estructuren mitjançant la disposició planificada de diferents materials que provoquen l’interès dels nens i nenes i que desenvolupen diferents continguts curriculars segons la planificació efectuada per les mestres.

Per a fer una aproximació als diferents ambients n’hem desenvolupat cinc que creiem poden donar resposta a les capacitats de l’etapa d’educació infantil, malgrat cada escola pot dissenyar els que cregui que poden donar més resposta a la seva realitat i als infants que atenen.

AMBIENT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC

En aquest ambient es desenvolupen conceptes bàsics científics i matemàtics mitjançant la interacció amb determinats materials naturals, la creació d’hipòtesis i l’experimentació i exploració lliure dels objectes.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Psicomotricitat fina
 • Coordinació òcul-manual
 • Exploració i combinació de materials
 • Classificació i agrupació d’elements, seriacions i seqüències
 • Construcció i destrucció
 • Dimensions i mesures
 • Quantificacions
 • Atributs
 • Percepció espacial
 • Raonament lògic i matemàtic
 • Elements del medi natural i físic
 • Formes i figures geomètriques

AMBIENTACIÓ GENERAL

Tots els materials i espais de l’ambient cal que estiguin ben estructurats, ordenats i disposats de manera atractiva. Els materials i objectes estaran en un moble baix amb compartiments per les dues bandes i disposats en contenidors, caixes i safates de material natural. Cal que puguin disposar de taules i cadires per si volen i també catifes i tarimes per treballar al terra.

 

Els materials que conté o pot contenir l’ambient científic-matemàtic són els següents:

 • Elements naturals distribuïts segons tipus de materials
 • Elements naturals de temporada i material per exploració

 

 

 

 

 

 • Safates de diferents mides i profunditats, pinces i contenidors amb forats
 • Sorra i material de transvasament, embuts, coladors, pales, vasos, culleres,…

 

 

 

 

 

 

 • Peces de construcció de fusta de diferents mides i formes
 • Regletes, peces de mosaic, metàl·liques, suro, vidre, etc.

 

 

 

 

 

 • Encaixos, àbacs, jocs de fusta i amb pedres
 • Panells sensorials i exploratius
 • Visos i femelles de diverses mides
 • Materials amb forats per enfilar i cordill gruixut, corda, llanes, cintes
 • Rampes, tubs i circuits

 

 

 

 

AMBIENT LITERARI I MUSICAL

El desenvolupament de diferents llenguatges i mitjans de comunicació i expressió es potencia en aquest ambient a través de la lectura, representació, audició, diàlegs i producció de diferents intencions comunicatives.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Escolta, observació i comprensió de contes
 • Representació de contes
 • Diàlegs i assemblees
 • Invenció, creació i disseny d’històries i contes
 • Vocabulari
 • Associació d’imatges
 • Expressió oral: narracions i descripcions
 • Raonament verbal
 • Memòria auditiva i visual
 • Personatges i seqüències literàries
 • Coordinació i control postural
 • Conceptes musicals
 • Emocions i relats musicals
 • Experimentació amb sons i instruments
 • Imitació i representació
 • Relaxació

Aquests continguts els treballem mitjançant determinats materials, jugant amb la seva disposició i atractiu d’exploració per als infants. En aquest ambient podem preveure objectes que no siguin fixes en l’espai perquè siguin més delicats o no siguin adequats per a una manipulació dels infants.

AMBIENTACIÓ GENERAL

L’ambient tindrà tres zones juntes, però diferenciades: racó de lectura, espai de representació i espai musical.

Racó de lectura.
És convenient baixar el sostre amb alguna tela i, fins i tot, fer un racó encara més recollit.
És important crear un ambient tranquil i relaxat que convidi a mirar contes d’una manera calmada. Els llibres i contes han d’estar disposats en un moble baix que permeti als infants veure bé de quin llibre es tracta i que sigui accessible. S’han de col·locar butaquetes, coixins grans i una estora.

 

 

 

 

 

El material bàsic per aquest racó és:

 • Gran varietat de contes adaptats a l’edat i manipulables.
 • Fotos i làmines que formin seqüències.

Espai de representació:

Tindrem un moble baix amb compartiments per als diferents materials d’aquest espai. Al costat del moble podem posar un teatrí i un escenari representat per una tarima o una estora amb cortines i un mirall.

 

 

 

  

  El material d’aquest espai serà:

 • Disfresses i elements de representació de personatges
 • Pedres per a la creació de contes.
 • Titelles de diferent format.

 

 

 

 

Espai musical:

A l’altra costat de l’escenari situarem un altre moble baix amb el material musical col·locat ordenadament.

 

 

 

 

 

El material d’aquest espai serà:

 • Caixes de cançons.
 • Instruments: panderetes, tambors, xilòfons, flautes, cascavells, maraques,…
 • Objectes creadors de sons: tubs de plàstic, rascadors, ampolles,…
 • Reproductor de música.

 

 

 

 

AMBIENT GRÀFICO-PLÀSTIC

L’expressió artística dels nens i nenes afavoreix la creativitat i un desenvolupament harmoniós com a persona. Mitjançant l’exploració de diferents grafies s’inicia l’escriptura i la identificació i comprensió dels símbols del llenguatge.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Coordinació òcul-manual
 • Psicomotricitat fina
 • Creativitat i lliure expressió
 • Pre-escriptura
 • Inici grafies i traços
 • Lletres
 • Colors
 • Modelatge
 • Enganxar, retallar, estripar,…

Aquests continguts els treballem mitjançant determinats materials, jugant amb la seva disposició i atractiu d’exploració per als infants. En aquest ambient podem preveure objectes que no siguin fixes en l’espai perquè siguin més delicats o no siguin adequats per a una manipulació dels infants.

AMBIENTACIÓ GENERAL

Els materials hauran d’estar col·locats i organitzats correctament tenint en compte l’accessibilitat i la disposició per colors i tipus de materials.

Els contenidors de material hauran de ser transparents o baixos per tal que es pugui veure el material que contenen. Podem col·locar també una pissarra o uns cavallets.

 

 

 

 

 

En aquest ambient també tindrem material de grafisme i pre-escriptura, podent iniciar el coneixement de lletres mitjançant la seva manipulació.

 

 

 

 

 

AMBIENT EMOCIONAL I D’AUTOCONEIXEMENT

Aquest ambient busca afavorir un estat de benestar i seguretat afectiva en els nens i nenes mitjançant la creació de vincles amb la família, el grup i amb si mateix i l’aprenentatge dels estats emocionals i la seva gestió.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Seguretat afectiva
 • Característiques personals
 • Estats d’ànim
 • Expressions emocionals
 • Membres de la família
 • Membres del grup
 • Emocions

La idea principal d’aquest ambient és que serveixi als infants per connectar-se amb ells mateixos i els seves emocions, així com amb els seus orígens (els quals els proporcionen sentiments de pertinença i formar part d’un grup) i allò que els dóna seguretat afectiva (els seus familiars, objectes d’afecció i transicionals, etc.).

A partir d’aquí, i a mesura que vagin sentint-se segurs, començarem a realitzar diferents propostes per treballar, conèixer, acceptar i gestionar les emocions. A aquest efecte, en els espais amb infants més petits, aquest ambient serà prioritàriament de seguretat afectiva, on es poden retrobar amb allò que els dóna seguretat i calma, amb un lloc per a “desaparèixer” si és la seva voluntat on puguin sentir-se relaxats i tranquils i tindrà un espai amb fotos dels familiars i seves i objectes d’afecció i de vinculació amb casa seva.

A mesura que els infants són més grans, el factor seguretat anirà disminuint (sense desaparèixer) a favor d’elements que afavoreixin l’autoconeixement i la connexió amb ells mateixos i els altres a través de treballs d’autoconsciència, relaxació, emocions, etc.

Aquest ambient doncs, comptarà amb un espai de relaxació, de retrobament amb un mateix i amb els altres, de recobrar la calma i de resolució de conflictes, una zona d’amagar-se que pot ser un moble baix amb cortines amb coixins a dintre, un racó de les famílies amb fotos o àlbums disposades a l’abast dels infants,…

 

 

 

 

I també un racó d’autoconeixement i de grup, amb fotos i autoretrats dels infants, aniversaris i caixes personals (amb objectes d’afecció o transicionals i de vincle casa-escola) i un espai de treball de reconeixement facial, d’expressions i d’emocions amb diferents recursos.

 

 

 

 

 

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

En les edats primerenques el joc simbòlic permet interpretar el món que envolta els infants i fer-lo més comprensible per a ells. L’interpretar i experimentar diferents rols des d’una manera lliure ajuda a consolidar diferents aprenentatges socials i el seu desenvolupament com a persones en un determinat context social i cultural.

Els continguts d’aprenentatge d’aquest ambient, els quals podem potenciar mitjançant propostes i materials específics, poden ser els següents:

 • Autonomia
 • Relació i adaptació al grup
 • Convivència
 • Co-creació
 • Imitació, reproducció i representació de rols
 • Expressió oral
 • Vocabulari específic

En els grups d’infants més petits, els diferents racons de joc simbòlic que configuren l’ambient, es conceptualitzen com a pre-racons amb materials triats dels racons destinats als infants més grans. Pensem que en el joc simbòlic apareix al voltant dels dos anys i abans, el joc pre-simbòlic està dotat d’elements de construcció-destrucció, aparèixer-desaparèixer, llençar-recollir que fan que la interacció amb els materials i objectes sigui diferent i no constitueixi encara un joc on s’atorga al material un simbolisme determinat al seu ús. Per tant, la incorporació de pre-racons es fa per donar resposta a un incipient joc simbòlic sense la complexitat que es tindrà posteriorment en edat més avançades.

El pre-racons, doncs, contindran elements que posteriorment seran constituents dels racons de joc simbòlic dirigits a infants més grans.

 

 

 

 

Els materials per a la creació de l’ambient de joc simbòlic estaran degudament pensats i planificats, prioritàriament escollirem materials naturals (fusta, roba o metall) i reals, posant-nos únicament, la limitació de la seguretat de l’infant.

Alguns altres racons de joc simbòlic que podem crear són: Cotxes i circulació, Llar i caseta, Botiga, Perruqueria, Consultori mèdic, taller de fusta, etc.

 

 

 

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

TREURE ELS BOLQUERS

Treure el bolquer i el control d’esfínters no són el mateix. El primer fa referència a l’acció decidida de no posar el bolquer, en canvi el segon va vinculat al desenvolupament maduratiu de cada infant. Controlar el pipi/caca no és un procés d’ensenyament-aprenentatge on l’adult hagi d’ensenyar a l’infant a

Llegir més →

MATERIALS EDUCATIUS A L’ESCOLA BRESSOL

Els infants tenen una necessitat innata d’explorar el seu entorn i el material que els envolta, a partir d’una interacció entre el seu cos i l’entorn, van adquirint coneixements per al seu desenvolupament. En aquest sentit, els materials educatius constitueixen una font d’estímuls per a l’infant, fomentant la seva necessitat

Llegir més →

CLAUSULES SOCIALS

Durant una mentoria a una empresa que intentava canviar la manera com s’estaven oferint els serveis a la gent gran fins aquell moment, va sorgir el tema de com de difícil és fer canviar els paradigmes encara que sigui una evidència que aquest canvi és a millor. Sovint ens trobem

Llegir més →