ARTICLES PUBLICATS EN PREMSA

LA PETITA I EL GRAN

Quan tenim més d’un fill o filla, acostumem a comparar-los, a vegades ens resulta inevitable, però hem de tenir en compte que aquesta comparació que

Seguir llengint