ARTICLES PUBLICATS EN PREMSA

SOBREDIAGNÒSTICS PER TDAH

No existeix una evidència mèdica, científicament comprovada, ja que no s’han trobat biomarcadors que indiquin de manera inequívoca que es pateix el Trastorn per Dèficit

Seguir llengint