BLOG

LES COMPETÈNCIES COM A EINA DE MILLORA PROFESSIONAL

La nostra és una professió de persones d’acció, les persones que treballem amb i per a les persones, tendim sempre a actuar, i sovint ens costa tenir temps per a pensar, reflexionar,… no sempre perquè no ho desitgem, a vegades perquè el temps que tenim per fer la nostra feina així ho requereix.

Nosaltres sempre hem pensat que dedicar-nos a l’educació, tenir la responsabilitat d’educar a altres fa que ens haguem d’exigir a nosaltres mateixes el 100% i, per tant, ja fa temps que vam decidir que ens calia una eina per poder avaluar-nos i treballar des de la millora continua.

Per nosaltres el mètode més global és la competència, que té integrat coneixement, actitud i aptitud. Per això en aquest post us volem aproximar als aspectes més rellevants d’un sistema d’avaluació de les persones basat en les competències professionals.proceso_desempeno2

Hem treballat amb molts equips amb aquest sistema i el resultat ha estat molt satisfactori per a tothom, per a la organització i per a les persones que han estat avaluades perquè ho han viscut com una eina de suport i retroalimentació professional i mai com un examen o una manera de reprendre-les com si fos una eina punitiva.

Perquè això sigui així s’ha de fer bé, s’ha d’aplicar bé, l’organització que decideix basar-se en aquest sistema com a eina de treball ha de fer l’esforç de personalitzar i adaptar aquesta
0021eina a la seva realitat
. Les persones que tenen persones a  qui lideren i coordinen han de formar-se i entrenar-se per realitzar bé les entrevistes per competències i els entrevistats han de conèixer el sistema i que s’espera d’ells. Per tant, és un compromís per totes les parts, amb un codi comú que permet treballar millor i orientar-se cap a l’excelència professional.

Us deixem una breu descripció dels passos que integra el sistema de gestió per competències:

  • Definir les competències específiques per cada lloc de treball de la organització. Aquest fet ens ajuda a haver de reflexionar conjuntament sobre com volem que sigui i treballi un educador a casa nostra. Per tant, un primer exercici és el d’allunyar-nos de nosaltres mateixes, de la persona i pensar primer amb la cadira, quines competències volem que tingui la persona que la ocupi.
  • Descriure de manera el més objectiva possible quins comportaments haurem d’observar respecte cada competència. Per poder avaluar si una persona té adquirida o no una competència i fins a quin grau, caldrà que primer descrivim quins comportaments seran els que descriuran la competència.
  • Realitzar l’entrevista segons les competències definides per a cada lloc de treball. El moment de l’entrevista és un espai de treball, en el que les dues persones analitzen quina és la feina que realitza l’entrevistada. Totes dues arriben a l’entrevista amb un treball previ, una anàlisi i reflexió sobre l’assoliment de les competències assignades al lloc de treball.
  • Definició dels compromisos de millora. El resultat de l’entrevista ha de ser sempre el del compromís per a la millora professional, marcant aquells aspectes en els que és important que la persona posi la òptica per continuar progressant vers l’objectiu que com a organització haguem marcat.
  • Comprovació de l’assoliment. Passat el temps que haguem establert en la primera entrevista ens tornarem a asseure, i prendrem com a base el resultat de la primera trobada. Avaluarem la feina feta per la professional i els passos endavant que hagi donat i continuarem encoratjant-la per seguir millorant.images-2

Una de les claus de tot aquest procés és basar les nostres valoracions en fets observables, és molt important recollir exemples, dates, frases literals, comportaments observables en diferents espais. Això ens ajuda a nosaltres si hem d’avaluar a intentar ser el més objectius possibles, i a la persona avaluada a identificar i entendre millor el que li estem dient.

Us animem a que ho poseu en pràctica, i veureu com l’esforç que requereix la seva implantació haurà valgut la pena!

Si voleu que us hi ajudem, podem formar part del equip promotor del sistema de gestió per competències del vostre equip i ser garants que arribem al final amb èxit!

Compartir