LES COMPETÈNCIES COM A EINA DE MILLORA PROFESSIONAL

La nostra és una professió de persones d’acció, les persones que treballem amb i per a les persones, tendim sempre a actuar, i sovint ens costa tenir temps per a pensar, reflexionar,… no sempre perquè no ho desitgem, a vegades perquè el temps que tenim per fer la nostra feina així ho requereix.

Nosaltres sempre hem pensat que dedicar-nos a l’educació, tenir la responsabilitat d’educar a altres fa que ens haguem d’exigir a nosaltres mateixes el 100% i, per tant, ja fa temps que vam decidir que ens calia una eina per poder avaluar-nos i treballar des de la millora continua.

Per nosaltres el mètode més global és la competència, que té integrat coneixement, actitud i aptitud. Per això en aquest post us volem aproximar als aspectes més rellevants d’un sistema d’avaluació de les persones basat en les competències professionals.proceso_desempeno2

Hem treballat amb molts equips amb aquest sistema i el resultat ha estat molt satisfactori per a tothom, per a la organització i per a les persones que han estat avaluades perquè ho han viscut com una eina de suport i retroalimentació professional i mai com un examen o una manera de reprendre-les com si fos una eina punitiva.

Perquè això sigui així s’ha de fer bé, s’ha d’aplicar bé, l’organització que decideix basar-se en aquest sistema com a eina de treball ha de fer l’esforç de personalitzar i adaptar aquesta
0021eina a la seva realitat
. Les persones que tenen persones a  qui lideren i coordinen han de formar-se i entrenar-se per realitzar bé les entrevistes per competències i els entrevistats han de conèixer el sistema i que s’espera d’ells. Per tant, és un compromís per totes les parts, amb un codi comú que permet treballar millor i orientar-se cap a l’excelència professional.

Us deixem una breu descripció dels passos que integra el sistema de gestió per competències:

  • Definir les competències específiques per cada lloc de treball de la organització. Aquest fet ens ajuda a haver de reflexionar conjuntament sobre com volem que sigui i treballi un educador a casa nostra. Per tant, un primer exercici és el d’allunyar-nos de nosaltres mateixes, de la persona i pensar primer amb la cadira, quines competències volem que tingui la persona que la ocupi.
  • Descriure de manera el més objectiva possible quins comportaments haurem d’observar respecte cada competència. Per poder avaluar si una persona té adquirida o no una competència i fins a quin grau, caldrà que primer descrivim quins comportaments seran els que descriuran la competència.
  • Realitzar l’entrevista segons les competències definides per a cada lloc de treball. El moment de l’entrevista és un espai de treball, en el que les dues persones analitzen quina és la feina que realitza l’entrevistada. Totes dues arriben a l’entrevista amb un treball previ, una anàlisi i reflexió sobre l’assoliment de les competències assignades al lloc de treball.
  • Definició dels compromisos de millora. El resultat de l’entrevista ha de ser sempre el del compromís per a la millora professional, marcant aquells aspectes en els que és important que la persona posi la òptica per continuar progressant vers l’objectiu que com a organització haguem marcat.
  • Comprovació de l’assoliment. Passat el temps que haguem establert en la primera entrevista ens tornarem a asseure, i prendrem com a base el resultat de la primera trobada. Avaluarem la feina feta per la professional i els passos endavant que hagi donat i continuarem encoratjant-la per seguir millorant.images-2

Una de les claus de tot aquest procés és basar les nostres valoracions en fets observables, és molt important recollir exemples, dates, frases literals, comportaments observables en diferents espais. Això ens ajuda a nosaltres si hem d’avaluar a intentar ser el més objectius possibles, i a la persona avaluada a identificar i entendre millor el que li estem dient.

Us animem a que ho poseu en pràctica, i veureu com l’esforç que requereix la seva implantació haurà valgut la pena!

Si voleu que us hi ajudem, podem formar part del equip promotor del sistema de gestió per competències del vostre equip i ser garants que arribem al final amb èxit!

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

AUDITORIA TÈCNICA ALS SERVEIS A LES PERSONES

Amb el nou any comencen els bons propòsits, els personals I també els professionals. En aquest post volem compartir amb vosaltres una de les millors eines per obtenir una imatge fidel de com estem funcionant i ens proposa millores. Una auditoria no deixa de ser una observació sistemàtica i rigorosa

Llegir més →

CLAUDICACIÓ FAMILIAR

Aquest és un terme que s’ha començat a utilitzar des de fa un temps tot i que amaga una realitat de sempre. Per això en aquest post hem volgut contribuir a la visibilització d’una realitat sovint amagada per l’estigma social que suposa i també personal. Sovint quan posem paraules a

Llegir més →

DISSENY D’ACCIONS FORMATIVES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Una docència amb perspectiva de gènere no és una docència sobre les dones; és una docència que considera el sexe i el gènere com a variables importants que cal mesurar i controlar perquè no tinguin una afectació contrària a la desitjada. O sigui que fomenti la desigualtat entre persones i esbiaixi la informació que es pretén transmetre.

Llegir més →