COMUNICACIÓ NO VERBAL

Com potenciar la comunicación no verbal en els infants per millorar la seva inteligencia emocional?

Quan parlem de l’adquisició del llenguatge en els infants, trobem molts articles que ens parlen sobre quantes paraules saben dir els nens i nenes a cada edat, de quina manera podem potenciar el llenguatge a les escoles, com els pares i mares hem de posar paraules als objectes perquè els infants les aprenguin, etc.

Però enlloc hem trobat que hi hagi estudis que parlin sobre com potenciar la comunicació no verbal en els infants.

De quina manera podem mantenir la comunicació no verbal que és innata i que és tan rica quan som petits, precisament per la manca d’una altra manera de comunicar-se?

De quina manera podem acompanyar als infants a adquirir el codi de comunicació no verbal après o sigui, el cultural, d’una manera positiva per al seu desenvolupament intel·lectual i emocional?

Creiem que en el nostre afany perquè l’infant parli, aprengui i digui paraules, ens oblidem o, pitjor encara, capem una comunicació que ell/a ja posseeix, la del seu cos, la seva mirada, les seves mans…

Ens volem centrar en aquest post a reflexionar sobre això…images

Si la comunicació no verbal és més del 70% de la informació que percebem dels altres quan ens comuniquem per què no l’estudiem, la treballem i la potenciem?

Gran part d’aquesta comunicació no verbal és inconscient, però no per això deixem d’estar comunicant constantment. Per això, si podem ser conscients de com estem emocionalment per com estem físicament podrem connectar-nos millor amb nosaltres mateixos i alimentar l’autoconeixement emocional i fer alguna cosa si no estem bé tal i com estem ara mateix.

Qui no s’ha trobat alguna vegada amb les celles arrufades i preguntar-se perquè estic tens o preocupat? I ser-ne conscient i, automàticament, destensionar-les.

Si ensenyem als infants a mirar-se al mirall quan percebem en ells una expressió d’alegria, de tristesa o de preocupació, sabran identificar en els trets físics aquests estats d’ànims i a l’inrevés. Prendre’n consciència i preguntar-se: què em passa? Per què estic així? Per què em sento així? I canviar-ho, si volem, per estar millor.descarga

Si controlo la meva comunicació no verbal apresa, puc comunicar-me amb els altres o minimitzar els efectes innats que donen una imatge de mi que no m’ajuda davant dels altres.

Si sóc una persona poruga o tímida i això em dificulta la comunicació amb els altres, o bé els altres creuen que poden imposar-me el que pensen perquè jo els hi estic dient, “tinc por…” amb el meu cos, ho puc canviar, puc aprendre què fa el meu cos quan té por, com reacciono, i canviar-ho per una actitud que  transmeti seguretat en mi mateix.

Si aprenem millor el codi de comunicació no verbal, aprendrem a comunicar-nos millor amb els altres. Per tal que la comunicació entre les persones flueixi cal conèixer i compartir el codi. El de la comunicació no verbal no s’ensenya, no s’aprèn de manera premeditada… creiem que aquest és un camp molt gran per explorar en l’educació per tal millorar la intel·ligència verbal i emocional dels infants.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

SEQÜENCIAR CONTINGUTS I ACTIVITATS EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

Així d’entrada, segur que el títol d’aquest post no us ha atret gaire, tot i que segurament és una cosa que realitzeu sovint i que feu de manera intuïtiva, pel coneixement propi de l’etapa i les característiques del desenvolupament dels infants. Com en totes les tasques de programació i avaluació

Llegir més →

LA PRESÈNCIA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència en educació infantil, la vinculem amb la mirada i la paraula, de tal manera que de tots tres elements en puguem anar prenent consciència. Prendre

Llegir més →

HEM D’ENSENYAR RELIGIÓ A LES ESCOLES? article publicat a Protagonistes ja!

Hem d’ensenyar religió a les escoles? Date: 08/01/2021Author: diomiraprotagonistes La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona. https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/

Llegir més →

PROGRAMAR LA VIDA QUOTIDIANA

Sovint, la vida quotidiana a les escoles bressol queda relegada de les programacions educatives, centrant-nos en aquelles activitats més “productives” o més “formals”. Dediquem esforços i energia en pensar objectius i continguts d’aquestes activitats que realitzem de 10 a 11 del matí i ens oblidem de la resta de coses

Llegir més →

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →