ARTICLES PUBLICATS EN PREMSA

ÈXIT ACADÈMIC

A moltes famílies ens agradaria saber que podem fer perquè als nostres fills i filles els hi vagi millor a l’escola, a vegades no sabem si el que fem a casa està bé, és suficient, és adequat? I com en quasi tot funcionem per assaig -error. Us donem algunes claus d’estudis que s’han fet sobre el binomi suport familiar-èxit acadèmic per que ho poseu en pràctica si voleu. Qualsevol família s’implica en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, tothom un dia o altre pregunta com t’ha anat l’escola avui o ajuda als seus fills a fer els deures de tant en tant. Segurament la pregunta seria de quina manera ens impliquen? I sobretot si aquesta implicació té una correlació amb l’èxit escolar. La implicació parental i el rendiment escolar alt en general estan correlacionades. De totes les coses que poden fer els pares, participar a les festes de l’escola, comunicar-se molt amb la mestre etc.. la implicació a casa és el factor més rellevant i vinculat als resultats acadèmics. Però què hem de fer? perquè s’ha demostrat que l’ajuda que els pares i mares donem als nostres fills i filles mentre fan els deures no té cap efecte en els seus resultats acadèmics. En realitat fins i tot té efectes negatius, si tenim en compte, el clima familiar que es genera, quan els deures son una font de conflicte a casa. O la desresponsabilització en els casos que els pares es facin responsable únics dels deures i l’agenda del seu fill. Els estudis ens demostren que és millor ajudar-los a planificar-se i a que sàpiguen organitzar-se el seu temps. Que aprenguin a concentrar-se, a llegir bé, a saber fer un resum o un esquema que no pas ajudar-los a fer els deures.

Les expectatives que els pares tenim  sobre els nostres fills i filles és un factor més rellevant que el suport a fer els deures pels seus resultats acadèmics. Aquest és un aspecte molt important que ens obliga a un minut d’introspecció. Limito al meu fill o crec en ell de veritat?

Implicar-se té un requisit previ, de reconèixer l’altre, interessar-se per l’altre, i donar-li la mateixa importància que a tu mateix. Les dues institucions, casa i escola cal que facin un primer pas de reconèixer’s en igualtat i compartint espais comuns. Hi ha programes específics com el Lexic que fomenta la lectura a casa que està donant molts bons resultats. Així com programes de foment a les matemàtiques que encara que menys populars son molt positius també. Participar a l’escola,  venint a explicar la teva professió a la classe, portant material perquè construeixin la màquina del temps o ajudant a la campanya de recollida de joguines. Transmet als infants que per nosaltres l’escola és important, que hi dediquem temps, aporta una vinculació molt més positiva per als infants amb el centre. És de suposar que tindrà efectes indirectes positius en el seu nivell d’aprenentatge. A més d’un valor educatiu molt important en altres aspectes com la pròpia imatge, la vinculació social, l’autovaloració etc..

Compartir