ARTICLES PUBLICATS EN PREMSA

DELS 3 ALS 12 ANYS (IV): INTERESSOS I AFICIONS

Al mateix temps que es va definint i refermant la personalitat de les persones en aquestes edats de creixement, es van definint també els interessos, els gustos i les preferències. En aquest sentit, en aquestes edats és quan els infants realitzen més extraescolars de tot tipus i on les vacances, viatges o sortides familiars també ens ajuden a anar determinant gustos i preferències.

La gestió d’aquestes activitats, el paper que juguem com a adults i on situem els infants tant en l’elecció com en el desenvolupament de les activitats, podem estar afavorint un major reconeixement i una ajuda en la construcció i desenvolupament de la personalitat del nen/a i de la seva autoestima o, per contra, podem estar limitant el desenvolupament del seu autoconeixement així com les possibilitats d’expressió de la seva personalitat.

És important que tant la dedicació del lleure i de les estones d’extraescolars, com les activitats realitzades en aquests espais s’ajustin a cada nen i nena, tant en relació als seus interessos com al seu tarannà. Hi ha infants molt actius, amb molta necessitat de fer i conèixer coses noves, però també hi ha nens i nenes amb un nivell d’activitat menor, que senten més estrès davant d’una agenda plena, o que els agrada tenir temps més contemplatiu, etc. Així mateix, podem donar sortida als seus interessos i motivacions des de casa, tenint un bon assortiment de materials i activitats sense que calgui apuntar-lo a tantíssimes extraescolars per donar sortida a les seves inquietuds. En tot cas, cal que com a adults estiguem amatents i ens fixem quina és la nostra influència en els gustos i preferències dels nostres fills i filles, si tenim tendència a imposar el nostre criteri, si les nostres expectatives en els nostres infants ens estan empenyent a forçar un camí que no és el que ell o ella escolliria. Si som molt actius i ens agrada l’esport, per exemple, ens pot costar d’acceptar que  la nostra filla no vulgui o no li interessi aquest tema… Un altre punt interessant de les activitats de lleure i extraescolars, és que com a família valorem com les acompanyem i fins a quin punt estem disposats a renunciar, en alguns casos en pro de les aficions dels nostres fills/es, sigui a nivell econòmic, de temps seu, nostre i en família, etc. Cal que sospesem bé tot el què implica o pot implicar.

Com hem esmentat abans, el temps de lleure en família també és un bon aliat a l’hora de donar resposta als interessos dels nostres fills i filles. Quan ens plantegem una determinada activitat en família és molt positiu plantejar-nos si dona resposta als gustos i necessitats de tots els membres i, en el cas que no, ser conscients qui és que renuncia i què podem fer per compensar-ho. De tal manera que no siguin sempre els infants que segueixen a les activitats que volen fer les mares i pares o, a la inversa, i intentar buscar un punt d’equilibri entre els diferents interessos per tal que tothom es trobi a gust realitzant activitats en família. I, també, que plegats puguem descobrir noves aficions o nous gustos, provant noves activitats junts.

Com sempre diem, les mares i pares fem de mirall per als nostres fills i filles i cal que reflexionem sobre com ens relacionem amb el lleure i amb les nostres aficions, soc poc constant, em deixo influir, soc massa exigent i penso en el lleure com una altra obligació,… per tal d’entendre com s’hi poden relacionar els nostres fills i filles i quin és el nostre paper en aquest acompanyament.

Compartir