ARTICLES PUBLICATS EN PREMSA

COMENÇA L’ESCOLA

Queden pocs dies per començar l’escola, i ens hem de preparar… no només comprant llibres, motxilles i llibretes sinó sobretot com a família.

L’Inici de l’escola comporta un canvi molt important a la majoria de cases, que si preparem, anticipem i planifiquem bé, poden ser integrats de manera molt positiva o pel contrari no tant. Canvis en els horaris, aquest és un aspecte que té moltes derivades, ens hem de llevar a una hora concreta per poder arribar a l’escola a les 9h i en funció de les coses que vulguem fer abans, dutxes, preparar motxilles, esmorzar, aquest temps haurà de ser més llarg o més curt. Pensem-hi! I per tant en funció de la hora que ens haguem de llevar i de l’edat dels nostres infants caldrà també estipular un horari per anar a dormir que els permeti descansar el temps que necessiten. Fem aquestes reflexions en família, parlem-ho amb els infants i decidim l’horari familiar de manera conjunta, i si poden fer-ho de manera autònoma poden tenir el seu propi despertador per augmentar el control de les seves accions i del seu temps.

Aquests horaris marcaran també l’horari de sopar, el temps que tenim entre que arribem de l’escola i sopem ens permetrà saber quins dies tindrem temps per jugar, quins si fem extraescolars potser no ens en quedarà. Proposem-los de fer un horari setmanal, poden escriure’l o dibuixar-lo si son petites però anticipar i prendre part en la decisió de l’ús del seu propi temps, restarà imposició per part de l’adult i ens estalviarà haver d’estar recordant cada dia les mateixes coses, o gairebé…

Parlem de tot el que volem o haurem de fer, tant els infants com els adults per parlar de com i quan ho podrem fer, tant les activitats d’oci, jugar, veure la televisió, fer esport, jugar amb la tauleta. Com també les responsabilitats de la llar, parar taula, plegar la roba i les pròpies de cadascú, fer deures, estudiar o acabar una coses de la feina. Què podrem fer? Hi haurà alguna norma per exemple en l’ús de tauletes? Les podrem utilitzar cada dia? Un parell de dies? O només el cap de setmana?

Com ens repartirem les tasques de la llar? Cal que estipulem un dia per fer-les o cadascú les farà quan vulgui? N’hi ha que hauran de tenir dia i hora, si volem sopar a les 19:30h la taula haurà d’estar parada per aquella hora.

Llegit tot de seguit pot semblar que en comptes de la organització familiar, sembla el Planning d’una empresa, no cal parlar-ho tot el mateix dia, però si que és important fer-ho. Perquè aquests temes hi son, els entomem de manera planificada o no. I dependrà de si hem sigut previsors anticipant-nos-hi que el nostre curs escolar comenci de manera tranquil·la i respectuosa per a tots els de casa o que comencin els conflictes . Que esculls?

Bon inici de curs famílies!

Compartir