SUPERVISIÓ D’EQUIPS

Estem començant el curs, ens hem preocupat de tenir l’escola llesta, hem guarnit les parets i el sostre, hem programat les activitats, ens hem proposat nous objectius, hem conegut els nens/es i les seves famílies, hem pensat en les festes i sortides que farem…. Però, i nosaltres? Hem pensat en l’equip? Què necessitem nosaltres per portar a terme tot el que ens hem proposta aquest any?


Arribaran els conflictes amb famílies, entre nosaltres… i sabrem resoldre’ls? Sabrem separar la nostra identitat personal del nostre rol professional quan calgui? Sabrem posar la mirada que cal per poder ser autocrítics per millorar?

Sovint pensem en formar-nos, en fer cursos que ens aporten coneixement sobre matèries que desconeixem o que en volem ampliar la informació que disposem, o amb sort cursos que ens entrenaran per adquirir noves habilitats per poder atendre millor als infants.dimecres-1

Però, què necessitem nosaltres individualment i també com a equip?

Els equips generen dinàmiques de funcionament que marquen unes normes més o menys acordades que influeixen en les relaciones entre els seus membres i evidentment en l’eficàcia de la feina.

La gestió del poder, el grau de reconeixement que rebem, els rols que cada membre de l’equip desenvolupa, són aspectes que influeixen en el desenvolupament individual i col·lectiu de la tasca professional.

La supervisió d’equips és una eina molt valuosa i poc explotada que ens aporta elements diferents i complementaris a la formació i que garanteix la salut mental i física de tots nosaltres.

La supervisió és un procés de suport tècnic a un equip de professionals que treballen per assolir objectius comuns, que permet aclarir situacions de dificultat i assolir objectius de millora. Acompanyats d’un professional extern a l’equip i a la institució, coneixedor de l’àmbit de l’educació així com de les dinàmiques dels equips.

Quins beneficis ens aporta la supervisió d’equips?
  • Entrenar la capacitat de resoldre conflicteseqiupo-254x214
  • Entrenar les habilitats comunicatives envers els altres membres de l’equip i amb els infants
  • Establiment de relacions de confiança entre l’equip
  • Facilita eines i tècniques de gestió del canvi
  • Fa la funció de mediació grupal
  • Permet la cohesió de l’equip i l’orienta als objectius de treball
  • Facilita la reflexió i la presa de consciència sobre la pràctica professional
  • Identifica les dificultats o frens de l’equip
Com es desenvolupa?

La supervisió es porta a terme de manera grupal amb una temporalitat que pot ser quinzenal o mensual, amb el format de reunió i que té una durada aproximada de dues hores.

En general hi ha una planificació prèvia de l’espai de supervisió, a l’iniciar aquest espai es marquen unes “normes del joc” es pacta quin tipus de llenguatge farem servir, i també ens marquen uns objectius de treball, què volem que sigui aquest espai?dimecrs-3

Una de les propostes que nosaltres presentem és que l’espai tingui tres moments, un de planificat,  marquem un calendari dels temes que volem treballar, que sovint coincidiran amb els temes de treball del Pla Anual de Centre. La lectura prèvia d’un text que normalment facilita el conductor del grup en la sessió anterior, i per introduir el tema, els diferents membres reflexionen a partir del text llegit.

Un segon moment és el de presentació i discussió sobre un cas, cada professional o potser per parelles, presenta un cas d’un infant que els preocupa pel motiu que sigui i que vol que la resta de companys ajudin a posar-hi una mirada diferent. Es treballa un únic cas per sessió. Això és un entrenament molt valuós, tant per la dinàmica que es genera en l’equip, com per la feina prèvia de treballar, observar, recollir element per a la preparació del cas.

Deixem un tercer espai per parlar de l’equip, de possibles conflictes, de temes a resoldre, de com ens hem sentit, per felicitar-nos,….

Us animem a que aquest curs, comenceu amb la supervisió com un regal que us feu a l’equip!

Si voleu que us hi acompanyem, ens encantarà compartir aquest repte amb vosaltres!

Categories: ,

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

TREURE ELS BOLQUERS

Treure el bolquer i el control d’esfínters no són el mateix. El primer fa referència a l’acció decidida de no posar el bolquer, en canvi el segon va vinculat al desenvolupament maduratiu de cada infant. Controlar el pipi/caca no és un procés d’ensenyament-aprenentatge on l’adult hagi d’ensenyar a l’infant a

Llegir més →

MATERIALS EDUCATIUS A L’ESCOLA BRESSOL

Els infants tenen una necessitat innata d’explorar el seu entorn i el material que els envolta, a partir d’una interacció entre el seu cos i l’entorn, van adquirint coneixements per al seu desenvolupament. En aquest sentit, els materials educatius constitueixen una font d’estímuls per a l’infant, fomentant la seva necessitat

Llegir més →

CLAUSULES SOCIALS

Durant una mentoria a una empresa que intentava canviar la manera com s’estaven oferint els serveis a la gent gran fins aquell moment, va sorgir el tema de com de difícil és fer canviar els paradigmes encara que sigui una evidència que aquest canvi és a millor. Sovint ens trobem

Llegir més →