Àrea d’Educació, Esports i Joventut positiu vertical