PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA A L’ESCOLA

En aquest moment en el que claustres, famílies i societat en general sembla que mostren un interès renovat per conèixer noves metodologies educatives, per tenir projectes d’escola de qualitat i que resolguin moltes de les problemàtiques que fa anys que detectem a les aules, és important començar aquesta anàlisi no per l’elecció de la metodologia que més ens agradi sinó per la que més s’adeqüi a al nostra escola, als infants i a les famílies i, també, als mestres que l’han de dur a terme, inclús a les infraestructures amb les que comptem.

Com explicàvem en el post de noves tendències educatives, l’ordre dels factors si que altera el producte quan parlem de fer canvis en el model educatiu d’una escola. Per tant, us convidem a iniciar abans que res un procés de planificació estratègica.

La planificació estratègica és una eina que si es fa de manera participada per tota la comunitat educativa aglutina voluntats cap una visió compartida.

La visió a llarg termini ens permet planificar projectes de gran complexitat dins de les escoles.

Cal que ens plantegem quina és la nostra missió. Disposar de missió ens fa treballar cap a un objectiu compartit i ens dóna uns fonaments que donen coherència a tot el que fem.

Per definir la nostra visió hem de conèixer què és allò que ens fa únics i diferents a la resta d’escoles i que volem potenciar. Definirem de quina manera volem assumir la missió que ens hem proposat.

Els valors amb els que ens identifiquem a l’escola han d’anar definits amb les acciones que els expliquen, de quina manera concreta treballarem aquests valors?

Fer una matriu DAFO anualment entre tota la comunitat ens donarà informació molt valuosa per fer el Pla Anual de Centre atenent tots els aspectes de l’escola. Analitzar qui som i quin és el nostre entorn ens dóna moltes pistes per planificar el camí a seguir.dafo-ceip-port-de-xabia1

 Els educadors acostumem a ser persones d’acció, introduir el pensament estratègic en el nostre quefer ens ajudarà a assolir el que ens proposem de manera més eficient.

El pla d’accions serà el full de ruta que ens permetrà assolir els objectius que ens hem proposat. Aquest pla d’accions ha d’incloure: els objectius estratègics, els operatius, les accions i els indicadors que ens han de permetre fer un seguiment del seu assoliment o no. Així com la temporalitat i els seus responsables.descarga-3

Un cop disposem del pla, cal seguir-lo!, primer caldrà comunicar-lo a tota la comunitat educativa. Dibuixar un mapa estratègic ens permetrà comunicar de manera senzilla el mapa del que ens proposem assolir els propers anys. Tothom ha de saber cap a on estem anant si volem que siguin còmplices de la nostre feina.

Després haurem de seguir-lo… sembla una obvietat però no ho és, sovint els processos de planificació estratègica acaben quan s’acaba d’escriure el pla, llavors queda oblidat en un calaix…. Hem de repartir responsabilitats, penjar el pla en un lloc ben visible i avaluar-lo o reformular-lo periòdicament. Quan haguem de prendre decisions, caldrà tenir-lo ben present i referenciar-nos-hi per saber que estem caminant cap a la direcció que ens havíem proposat.

Participar en un procés de planificació estratègica pot ser transformador per si mateix, ens situa a la línia de sortida amb les màximes garanties d’èxit per aconseguir allò que ens proposem!

Us animem a que ens pregunteu de quina manera us podem ajudar a dibuixar el vostre horitzó.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

TREURE ELS BOLQUERS

Treure el bolquer i el control d’esfínters no són el mateix. El primer fa referència a l’acció decidida de no posar el bolquer, en canvi el segon va vinculat al desenvolupament maduratiu de cada infant. Controlar el pipi/caca no és un procés d’ensenyament-aprenentatge on l’adult hagi d’ensenyar a l’infant a

Llegir més →

MATERIALS EDUCATIUS A L’ESCOLA BRESSOL

Els infants tenen una necessitat innata d’explorar el seu entorn i el material que els envolta, a partir d’una interacció entre el seu cos i l’entorn, van adquirint coneixements per al seu desenvolupament. En aquest sentit, els materials educatius constitueixen una font d’estímuls per a l’infant, fomentant la seva necessitat

Llegir més →

CLAUSULES SOCIALS

Durant una mentoria a una empresa que intentava canviar la manera com s’estaven oferint els serveis a la gent gran fins aquell moment, va sorgir el tema de com de difícil és fer canviar els paradigmes encara que sigui una evidència que aquest canvi és a millor. Sovint ens trobem

Llegir més →