LES NORMATIVES D’APLICACIÓ: MALDECAP O OPORTUNITAT DE MILLORA?

En els serveis d’atenció a les persones ens trobem que hem d’implantar i desenvolupar certes normatives que no són del nostre sector pròpiament dit. Aplicar les ordenacions que fan referència al nostre àmbit d’actuació ens pot resultar més o menys feixuc i hi podem veure més o menys utilitat, però, sigui com sigui, comprenem el contingut i sabem de què ens estan parlant.


Ara bé, quan es tracta d’un altre tipus de normativa aliena al nostre àmbit d’actuació com poden ser requeriments sobre les infraestructures, les instal·lacions, la seguretat o altres, no sabem ni per on començar i se’ns fa una muntanya entendre el contingut, què és el que hem de fer i com ho hem d’aplicar en el nostre servei.

Aquest fet, d’entrada ens incomoda i ens genera malestar però cal tenir en compte que el haver de desenvolupar o implementar requeriments normatius fora del nostre abast pot esdevenir una oportunitat per conèixer més a bastament el nostre projecte i per poder millorar certs aspectes de la nostra pràctica i del nostre dia a dia que potser no portem tan bé com ens agradaria.

Un exemple de tot plegat pot ser els requeriments respecte a la protecció de dades personals. El fet de controlar les dades que gestionem en el servei ens pot donar l’oportunitat de tenir un coneixement més ampli i en profunditat d’aquesta informació. Ens dóna l’opció de crear un sistema d’arxiu tant físic com virtual que ens ajudi a estructurar les dades i també faciliti l’accés a les mateixes, a l’hora que ens sigui beneficiós també per tenir uns criteris unificats en tot l’equip a l’hora d’ordenar i endreçar la informació que gestionem tant si són dades de caràcter personal com si no ho són, ja que de la necessitat d’establir un sistema de protecció de dades personals, passem a un sistema global de gestió de dades i informació de tot el servei que ens ajudi a estructurar-les i a generar criteris comuns en l’equip.

Un altre exemple pot ser el fet de desenvolupar els requeriments respecte a instal·lacions i manteniment de les infraestructures. Implantant un pla de manteniment que abasti el global del servei, podem treballar des d’una nova òptica que ens faciliti l’assoliment d’objectius (educatius i d’intervenció) i el poder anar més enllà adoptant accions de contribució al medi ambient. El treball des d’aquesta perspectiva ens obre un món en relació a poder implicar els usuaris del nostre servei en activitats de manteniment amb un valor afegit d’aprenentatge i d’utilitat, a poder implementar mesures d’eficiència energètica com un treball interdisciplinari o a aprofitar per repensar els espais i les instal·lacions per donar-li un enfocament dirigit a afavorir els processos d’aprenentatge i/o autonomia dels nostres usuaris.

Si en el nostre servei oferim àpats als usuaris, caldrà que implementem mesures de seguretat alimentària. Aquestes mesures poden resultar difícils d’adoptar i més en els casos que les apliquem sense veure-hi un sentit clar de perquè ho fem. En aquest cas, també podem anar més enllà i dotar de valor aquestes tasques rutinàries. D’entrada podem també involucrar els nostres usuaris en l’adquisició d’aquestes mesures com, per exemple, prendre les temperatures dels aliments, la mesura del clor o recollir mostres testimoni dels aliments es pot convertir en una activitat més en el servei. Així mateix, podem convertir aquestes mesures en un sistema que doni qualitat al servei si ho mirem de forma global i no parcialitzem les activitats que hem de dur a terme. Si pensem en un sistema que busca que l’alimentació dels nostres usuaris sigui segura i no incorri en cap risc per a la salut, podem desenvolupar un projecte d’alimentació saludable més enllà dels supòsits de la normativa de seguretat alimentària. Si incloem aquestes mesures en un projecte global sobre alimentació i salut al servei, podrem observar com aquestes mesures de seguretat prenen una nova dimensió i es constitueixen en la base d’un projecte interdisciplinari que ha de millorar la qualitat de vida de les persones que atenem.

Per últim, tot i que la normativa respecte al nostre àmbit d’actuació ens toqui més d’aprop i ens sentim més capaces d’implementar-la i portar-la endavant, sovint ens pot comportar certes dificultats. En la mateixa línia del que hem anat dient, és important veure-ho i viure-ho des de l’oportunitat que ens donen aquestes normatives i ordenacions per millorar el projecte i la qualitat del mateix. Així, la idea principal és modificar l’òptica i la perspectiva en la que ens enfoquem a l’hora d’haver d’implementar segons quins requeriments i busquem anar més enllà, globalitzant-los, per poder incorporar-los al projecte d’una manera més natural i encaixada en el servei.

Podem realitzar-te una auditoria diagnòstica perquè coneguis on es troba el teu servei, i quins reptes us queden per posar-vos al dia. O com podeu aprofitar aquell repte que fa temps que voleu treballar com una oportunitat per aplicar una normativa que teniu pendent. T’ho farem fàcil!

 

Categories:

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

AUDITORIA TÈCNICA ALS SERVEIS A LES PERSONES

Amb el nou any comencen els bons propòsits, els personals I també els professionals. En aquest post volem compartir amb vosaltres una de les millors eines per obtenir una imatge fidel de com estem funcionant i ens proposa millores. Una auditoria no deixa de ser una observació sistemàtica i rigorosa

Llegir més →

LA IMPORTÀNCIA DE LES XARXES DE SUPORT SOCIAL

Una de les funcions principals que realitzen els serveis d’atenció a les persones és la de cohesió social. A través del treball propi de cada centre les persones que hi participen o hi viuen se senten part integrant d’un recurs. Així, el servei, es redimensiona com un espai social on

Llegir més →

SUPERVISIÓ DE LA PRÀCTICA EN L’ATENCIÓ A LES PERSONES

Una de les eines de treball que més utilitzem és la supervisió de la pràctica o observació insitu. Aquesta eina aporta moltíssims elements per poder treballar diferents aspectes, tant els formals, com establiment de criteris, o elements organitzatius com personals de millora de la pròpia intervenció amb elements com la

Llegir més →