La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona.

https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/