Missió i Valors

Missió i Valors de la Baula

Missió

“Volem fer créixer persones
fent créixer organitzacions”

La Baula és un projecte que neix de la voluntat de treball i contribució social de dues persones compromeses amb el creixement de les persones a través d’afavorir el creixement i desenvolupament de les organitzacions de les que en formen part.

Valors

Els nostres valors fonamentals a través dels quals orientem la nostra feina es basen en:

Treball ben fet, rigorós i amb exigència.
Innovació, recerca i millora contínua.
Acompanyament i compromís amb els nostres clients.
Transparència i honestedat inherents.

Model de gestió

El nostre model de gestió i de treball es veu reflectit també en la nostra manera de ser i de fer en relació als altres. El nostre model de treball es basa en:

  • Autonomia personal. Això vol dir que creiem fermament que les persones són capaces de poder desenvolupar-se i atendre les seves responsabilitats.
  • Treball en equip. Entenem el treball en equip no com una mera suma de competències personals, sinó com a factor multiplicador dels diferents potencials de les persones que formem part de l’equip.
  • Complementarietat. Els processos de millora i canvi només tenen un únic o únics protagonistes que són els subjectes del propi canvi. Nosaltres volem estar al costat de les persones mai al seu davant ni per sobre.
  • Respecte. Valorem molt l’esforç de la feina feta i, per tant, respectem profundament el treball de l’altre podent introduir elements de millora però sense menystenir-ne el valor.
  • Exigència. Som exigents amb la nostra feina, no ens conformem i treballem amb rigorositat pel compliment de les expectatives.