COM ES POT TREBALLAR DE MANERA TRANSVERSAL ALS AJUNTAMENTS?

La transversalitat generalment s’aplica a certs temes que tracten interessos comuns i que totes les regidories es proposen tenir en compte. Per exemple la igualtat de gènere. Quan un ajuntament pren un propòsit de fomentar un aspecte o de posar al centre un tema que considera molt rellevant, demana a totes les regidories que ho tinguin en compte i ho incorporin a la seva cartera de temes.

Però això sovint no es tradueix en transversalitat necessàriament, es tradueix com a màxim en que tothom treballa un tema a la vegada, cosa que dista molt de sumar esforços per un objectiu comú que es treballa des de diferents vessants. O sigui, seria allò que tant hem sentit que 1 + 1 faci 3 i no dos, aquell valor afegit que suposa el treballar plegats, que ens deixem influenciar per persones que pensen sobre un tema des d’àmbits que ens resulten aliens o desconeguts, ens aporta valor, ens amplia la òptica i ens permet multiplicar les possibilitats que tindríem si en realitat posem una al costat de l’altra les accions que cadascú realitza per separat.

En aquest post volem enfocar-ho des de la òptica municipal, ja que per la nostra experiència creiem que aquesta és un assignatura pendent en molts consistoris que tenen un sistema organitzatiu i de treball massa compartimentat. Però moltes de les coses que apuntarem serveixen també per altres organitzacions, empreses o escoles.

D’entrada els temes que es decideixen políticament que cal posar a l’agenda política entenem que surten del programa electoral que s’ha realitzat amb anterioritat a presentar-se a les eleccions. Aquest programa caldria convertir-lo en un full de ruta a través d’alguna eina de gestió i planificació estratègica. Convertir les grans línies polítiques en accions concretes i temporalitzades ajudarà a tothom, a polítics i tècnics a tenir criteris de presa de decisió. Les accions que cal dur a terme per assolir un objectiu llavors es poden dividir entre regidories, departaments i posar a diferents persones al capdavant per assegurar que es compleixen i li donen l’impuls necessari.

Però a les reunions de junta de govern o durant els Plens municipals cal que tornem a avaluar les accions des d’una òptica global i no parcial. Per tant, la decisió de quines accions cal fer sobre un tema no es prenen des de cada departament per separat amb una visió parcial sobre l’assumpte en qüestió, sinó que es prenen des d’una visió estratègica per part de tot l’equip de govern o inclús de govern i oposició si és un tema molt transcendent.

Plantegem un exemple:

 • Volem millorar la qualitat de vida al nostre poble en l’espai i en les persones
  • Emprendre accions de neteja al municipi
   • Posar mes papereres
   • Revisar el servei de neteja
   • Fer accions de sensibilització sobre ser nets a les escoles
   • Organitzar la setmana de “rentem la cara al poble” entre escoles, esplais i casals d’avis
  • Ampliar i millorar els espais verds del poble
   • Organitzar un Ple obert als infants i a la gent gran per conèixer les seves propostes sobre els parcs i jardins del municipi
   • Organitzar un concurs d’idees
   • Portar a terme almenys dues accions a l’any de les que hagin sortit més proposades i siguin viables
   • Organitzar una plantada d’arbres en un espai del poble i que cada família apadrini un arbre

Sobre aquest gran objectiu podríem seguir plantejant objectius més específics i un seguit d’accions.

Com veieu cada acció podria dependre de diverses regidories, educació, medi ambient, urbanisme…. però totes les accions estarien coordinades i dirigides cap a una finalitat comuna i tindrien una visió global i de poble. D’aquesta manera aconseguim que els recursos humans i econòmics que s’avoquen a realitzar aquestes accions obtinguin molta més rellevància.

Un cop realitzat això haurem de realitzar també un pla per a cada regidoria, entenent que les regidories atenen aspectes de manera habitual que són els temes propis que han de continuar funcionant i que no es poden aturar perquè estiguem plantejant treballar temes transversals. És aquí on proposem un segon pas, el regidor quan coneix el pla de gestió global de l’ajuntament hauria de realitzar el seu propi alineat amb aquest. De tal manera que ambdós plans tinguin una coherència interna però també global, és el que anomenem gestió matricial o estratègia matricial.

La part pròpia de la regidoria resultarà molt més fàcil si hem pogut procedimentar tot el contingut propi. Ens permetrà saber què podrem realitzar amb els recursos disponibles i no fer promeses a l’aire i que després ens adonem que no podrem fer-les perquè no tenim els recursos suficients per a dur-les a terme.

Creiem que aplicar eines que permetin el pensament estratègic, la planificació a mig termini i l’avaluació faria augmentar l’eficiència dels ajuntaments i per tant el benefici redundaria en tots nosaltres.

Categories:

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

AUDITORIA TÈCNICA ALS SERVEIS A LES PERSONES

Amb el nou any comencen els bons propòsits, els personals I també els professionals. En aquest post volem compartir amb vosaltres una de les millors eines per obtenir una imatge fidel de com estem funcionant i ens proposa millores. Una auditoria no deixa de ser una observació sistemàtica i rigorosa

Llegir més →

LA IMPORTÀNCIA DE LES XARXES DE SUPORT SOCIAL

Una de les funcions principals que realitzen els serveis d’atenció a les persones és la de cohesió social. A través del treball propi de cada centre les persones que hi participen o hi viuen se senten part integrant d’un recurs. Així, el servei, es redimensiona com un espai social on

Llegir més →

SUPERVISIÓ DE LA PRÀCTICA EN L’ATENCIÓ A LES PERSONES

Una de les eines de treball que més utilitzem és la supervisió de la pràctica o observació insitu. Aquesta eina aporta moltíssims elements per poder treballar diferents aspectes, tant els formals, com establiment de criteris, o elements organitzatius com personals de millora de la pròpia intervenció amb elements com la

Llegir més →