Categories pàgines: àmbits i serveis

Formacions a mida

Àmbits i serveis → Formacions a mida Gestió d’equipaments o serveis → Planificació estratègica dels serveis.→ Marc pedagògic i d’intervenció.→ Comunicació.→ Gestió de persones.→ Eines i control de la gestió.→ Implantació d’una eina de gestió a mida.→ Gestió del canvi i innovació.→ Planificació i organització del servei. Intervenció i pràctica educativa → Marc conceptual.→ Planificació i …

Formacions a mida Llegeix més »

Auditories de serveis d’atenció a persones

Àmbits i serveis → Auditories de serveis d’atenció a persones Auditories de funcionament → Revisió de l’adequació del servei al contracte, plecs de clàusules i normativa aplicable.→ Indicadors de funcionament del servei en base als requisits legals i del client.→ Elaboració d’eines de verificació del correcte funcionament del servei.→ Informe detallat de punts forts, oportunitats de millora …

Auditories de serveis d’atenció a persones Llegeix més »

Suport tècnic

Àmbits i serveis → Suport tècnic Suport tècnic a serveis → Suport puntual o continuat.→ Suport i acompanyament a tot l’equip o només a direcció.→ Suport i acompanyament en el desenvolupament de canvis i innovacions en el servei.→ Adaptació i elaboració de documentació i eines de treball.→ Suport i acompanyament en la implementació de nous processos de …

Suport tècnic Llegeix més »

Gent gran

Àmbits i serveis → Gen gran Suport i acompanyament → Elaboració dels documents de centre: Model d’Atenció, Protocols i Registres.→ Desenvolupament de projectes específics o innovadors.→ Acompanyament de l’equip i/o de la Direcció en processos de canvi o d’innovació.→ Suport puntual davant de dificultats en l’equip.→ Acompanyament en l’adequació de processos de treball i documentació al Model ACP.→Acompanyament …

Gent gran Llegeix més »

Escoles bressol

Àmbits i serveis → Escoles bressol Suport i acompanyament → Suport en l’elaboració dels documents de centre: PEC, NOFC, PGAC, etc.→ Desenvolupament de projectes específics o innovadors.→ Acompanyament de l’equip i/o de la Direcció en processos de canvi o d’innovació.→ Suport puntual davant de dificultats en l’equip.→ Acompanyament en processos participatius i de treball amb les famílies. Formació …

Escoles bressol Llegeix més »