ARTICLES PUBLICATS EN PREMSA

L’ESCOLA A TEMPS COMPLET

Heu sentit a parlar d’un moviment entorn a l’escola que s’anomena, “ Escola a temps complert”? us acostem algunes de les seves claus. La formulació de l’escola a temps complet es basa en intentar esclarir quina és la millor opció organitzativa de les escoles sense entrar en la dicotomia de jornada escolar partida o contínua. Amb això volem dir que l’escola a temps complet fa una mirada més enllà de la simple tria d’una opció organitzativa i horària, i es planteja una organització que reverteixi directament en un benefici directe en l’aprenentatge dels infants, en la conciliació familiar i en la reducció de les desigualtats socials.

Principalment es basa en vincular activitats lectives i no lectives en un únic paraigua i projecte educatiu que permeti una formació global de l’alumnat, l’accés a activitats de lleure o de reforç a infants de manera inclusiva i la programació de tutories i de seguiments individuals que permetin traçar itineraris individualitzats entre activitats lectives i no lectives, atenent a les seves necessitats individuals i també familiars.

Aquesta proposta té en compte i parteix directament de la interrelació amb l’entorn, obrint l’escola, convertint-la en part d’una xarxa educativa territorial més gran i sortint a l’entorn per tal de nodrir l’escola i el seu alumnat.

Per aconseguir tot això, de manera concreta, l’escola a temps complet proposa que els centres tinguin un horari ampli d’obertura i que aquest horari combini activitats lectives i no lectives en col·laboració amb l’entorn. Això no vol dir que obligatòriament els infants hagin de romandre en el centre totes les hores d’obertura de l’escola, es tracta que aquest horari permeti tant la conciliació familiar com l’accés a diferents oportunitats educatives als infants que ho necessitin. El menjador escolar hauria d’estar inclòs en l’horari escolar, potser reduint-ne el temps actual que es destina a moltes escoles, però invariablement hauria de ser un servei garantit per a tots els infants i adolescents. A banda de l’horari i les activitats previstes, el calendari escolar també s’hauria de reformular i flexibilitzar per poder donar cobertura a una oferta d’activitats més àmplia també atenent a les necessitats dels infants i famílies.

Com ja hem comentat, es programarien activitats pedagògiques complementàries que buscarien donar un temps de suport addicional i una personalització de l’aprenentatge a infants i adolescents, així com activitats de lleure vinculades a la programació curricular tot plegat per tal de poder plantejar objectius i itineraris individualitzats que permetin un aprofundiment en l’aprenentatge segons interessos i necessitats de l’alumne.

L’escola a temps complet, doncs, busca formular-se preguntes i resoldre interrogants, no donant per fet res i defugint la resposta de “així s’ha fet sempre…” a partir de buscar una qualitat i equitat en l’educació i reflexionant en com i per a què utilitzem el temps educatiu.

 

Compartir