Suport tècnic

Suport tècnic a serveis

→ Suport puntual o continuat.
→ Suport i acompanyament a tot l’equip o només a direcció.
→ Suport i acompanyament en el desenvolupament de canvis i innovacions en el servei.
→ Adaptació i elaboració de documentació i eines de treball.
→ Suport i acompanyament en la implementació de nous processos de treball.
→ Suport en el funcionament general del servei.
→ Suport en la planificació i organització del servei.

Suport tècnic -gestió pública-

→ Revisió i millora o elaboració de documentació i eines tècniques per a un projecte.
→ Equip ad hoc per iniciar un projecte fins que no es garanteixi la viabilitat.
→ Assessorament per a la presa de decisions sobre un servei que requereixi d’un coneixement tècnic específic.
→ Redacció dels plecs de clàusules per a concursos públics.

Suport tècnic -organitzacions socials-

→ Adaptació i elaboració de projectes tècnics, documentació específica i eines de treball.
→ Equip ad hoc per iniciar un projecte fins que no es garanteixi la viabilitat.
→ Assessorament per a la presa de decisions sobre un servei que requereixi d’un coneixement tècnic específic.
→ Suport en el disseny i implantació de Models i eines de gestió.

Més informació a:

Demana’ns el teu projecte a mida! ​