ÀMBITS I SERVEIS

ESCOLES BRESSOL

SUPORT I ACOMPANYAMENT

 • Suport en l’elaboració dels documents de centre: PEC, NOFC, PGAC, etc.
 • Desenvolupament de projectes innovadors.
 • Acompanyament de l’equip i/o de la direcció en processos de canvi.
 • Suport davant de dificultats de l’equip.
 • Acompanyament en processos participatius i de treball amb les famílies.

FORMACIÓ i CONSULTORIA

 • Formació puntual o continuada.
 • Formació en diferents formats segons necessitats: tallers, càpsules, cursos, etc.
 • Els + Demandats: Espais i materials- Treball per Ambients d’Aprenentatge-Programació i Avaluació-Vida Quotidiana-Espais exteriors-Comunicació i participació de les famílies.
 • Formació en gestió i cohesió d’equips

MILLORA

 • Auditories de funcionament i tècniques. Informes de resultat.
 • Definició i establiment de processos de treball i indicadors de qualitat.
 • Sistema de Gestió per Competències alineat amb el Projecte Educatiu.

MÉS INFORMACIÓ A:

DEMANA’NS EL TEU PROJECTE A MIDA!