Formacions a mida

Gestió d’equipaments o serveis

→ Planificació estratègica dels serveis.
→ Marc pedagògic i d’intervenció.
→ Comunicació.
→ Gestió de persones.
→ Eines i control de la gestió.
→ Implantació d’una eina de gestió a mida.
→ Gestió del canvi i innovació.
→ Planificació i organització del servei.

Intervenció i pràctica educativa

→ Marc conceptual.
→ Planificació i programació.
→ Avaluació i autoavaluació de la intervenció.
→ Espais i materials.
→ Formació específica segons tipologia de servei.

Desenvolupament personal

→ Lideratge.
→ Treball en equip.
→ Gestió de les competències personals.
→ Resolució de conflictes.

Ponències, xerrades i tallers

→ Les motxilles personals i la construcció del projecte de centre.
→ La comunicació com a principal eina de treball.
→ Entrenar i reflexionar sobre la nostra mirada.
→ L’espai com a tercer element educatiu.
→ TIP’s per construir un gran equip, cuidar-nos per cuidar.
→ Innovar amb garanties d’èxit.
→ Noves tendències educatives, reptes i oportunitats.
→ Ambients d’aprenentatge, més enllà dels espais i els materials.
→ Del tracte professional al tracte amb tendresa.
→ Com generar sentiment de pertinença a l’equip.

Més informació a:

Demana’ns el teu projecte a mida! ​