Auditories de serveis d’atenció a persones

Auditories de funcionament

→ Revisió de l’adequació del servei al contracte, plecs de clàusules i normativa aplicable.
→ Indicadors de funcionament del servei en base als requisits legals i del client.
→ Elaboració d’eines de verificació del correcte funcionament del servei.
→ Informe detallat de punts forts, oportunitats de millora i no conformitats.
→ Informe amb pla d’accions correctives i de millora.

Auditories tècniques

→ Revisió del funcionament del servei i de l’adequació al Model o Projecte.
→ Observacions de les pràctiques i intervencions amb els usuaris.
→ Adequació a les noves corrents de pensament i noves metodologies.
→ Informe detallat de punts forts, oportunitats de millora i no conformitats.
→ Informe amb pla d’accions correctives i de millora.

Desenvolupament del pla d’accions

→ Suport i acompanyament en el desenvolupament del pla d’accions correctives i de millora.
→ Elaboració d’eines de control i seguiment del pla d’accions.
→ Propostes de millora segons l’àmbit d’actuació.

Més informació a:

Demana’ns el teu projecte a mida! ​